Loading:


MovieClip lineGradientStyle [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Konstruktor:

 

lineGradientStyle(typWypelnienia:String, kolory:Array, alphy:Array, wspolczynniki:Array, matrix:Object, [metodaRoprzestrzeniania:String], [metodaInterpolacji:String], [centralnyPunktWspolczynniku:Number]) : Void

 

Opis:

 

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod lineTo() oraz curveTo() do czasu wezwania metod lineStyle() lub lineGradientStyle() z innymi parametrami.

 

Parametry

 

typWypelnienia:String - Dostępne wartości to "linear" liniowy oraz "radial" okrągły.

 

kolory:Array - Tablica kolorów RGB w formacie heksadecymalnym dla otrzymania gradientu. Możesz określić do 15 kolorów, dla każdego koloru odpowiada kanał alpha.

 

alphas:Array - Tablica wartości przezroczystości alpha dla odpowiednich kolorów. Wartości to przedział od 0 do 100.

 

wpsolczynniki:Array - Tablica rozdania współczynników kolorów,dostępne wartości to 0 - 255.

 

Na przykład dla liniowego gradientu z dwóch kolorów, zielonego i niebieskiego, podane zdjęcia symulują różne wartości dla tego parametru:

 

współczynniki

Gradient

[0, 127]


[0, 255]


[127, 255]


 

Wartości w tablicy muszą sekwencyjnie się powiększać, na przykład: [0, 63, 127, 190, 255].

 

matrix:Object - Transformacja matrix, jaka ma zostać nadana. Może być on w trzech formach:

 

 • Obiekt matrix (Flash Player 8 lub późniejszy), jako zdefiniowany przez flash.geom.Matrix klasę. Klasa flash.geom.Matrix załącza metodę createGradientBox(), która pozwala ci wygodnie ustawić matrix dla użytko z beginGradientFill() metodą klasy MovieClip. Adobe zaleca tą formę matrix'u dla Flash Player 8 oraz późniejszych.

 

this.createEmptyMovieClip("gradient_mc", 1);
with (gradient_mc) {
    colors = [0xFF0000, 0x0000FF];
        alphas = [100, 100];
        ratios = [0, 0xFF];
        matrix = {a:200, b:0, c:0, d:0, e:200, f:0, g:200, h:200, i:1};
        spreadMethod = "reflect";
        interpolationMethod = "linearRGB";
        focalPointRatio = 0.9;
    lineStyle(8);
        lineGradientStyle("linear", colors, alphas, ratios, matrix,
        spreadMethod, interpolationMethod, focalPointRatio);
        moveTo(100, 100);
        lineTo(100, 300);
        lineTo(300, 300);
        lineTo(300, 100);
        lineTo(100, 100);
        endFill();
}

 

Przykład zwróci:


 

metodaRozprzestrzeniania:String [opcjonalny] - Dodana w Flash Player 8. Dostępne wartości to "pad", "reflect," i "repeat," które kontrolują tryb wypełnienia gradientu. Domyślnie jest "pad".

 

 

metodaInterpolacji:String [opcjonalnyl] -Dodany w Flash Player 8. Dostępne wartości to "RGB" lub "linearRGB". Z wartością "linearRGB", kolory są rozpraszane liniowo w gradiencie. Domyślna wartość to "RGB".

 

punktWskaznika:Number [opcjonalny] - Dodane w Flash Player 8. Liczba określająca kontrolę lokacji punktu wskaźnika dgradientu. Wartość 0 wskazuje punk w samym centrum. Wartość 1 wskazuje punk na obramowanie okręgowe gradientu. Wartość -1 określa punkt inne obramowanie gradientu okregu. Wartości mniejsze niż -1 lub większe niż 1 są zaokgrąglane do -1 lub 1. Na przykład, podany punkt wskaźnika został ustawiony na 0.75:Przykład:

 

this.createEmptyMovieClip("gradient_mc", 1);
with (gradient_mc) {
    colors = [0xFF0000, 0x0000FF];
    alphas = [100, 100];
    ratios = [0, 0xFF];
    matrix = {a:500, b:0, c:0, d:0, e:200, f:0, g:350, h:200, i:1};
    lineStyle(16);
    lineGradientStyle("linear", colors, alphas, ratios, matrix);
    moveTo(100, 100);
    lineTo(100, 300);
    lineTo(600, 300);
    lineTo(600, 100);
    lineTo(100, 100);
    endFill();
    matrix2 = {matrixType:"box", x:100, y:310, w:500, h:200, r:(30/180)*Math.PI};
    lineGradientStyle("linear", colors, alphas, ratios, matrix2);
    moveTo(100, 320);
    lineTo(100, 520);
    lineTo(600, 520);
    lineTo(600, 320);
    lineTo(100, 320);
    endFill();
}

 

Kod zwróci:
Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors