Loading:


MovieClip lineStyle [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Konstruktor

 

lineStyle(grubosc:Number, rgb:Number, alpha:Number, pixelHinting:Boolean, bezSkali:String, capsStyl:String, wspolnyStyl:String, limitMiter:Number) : Void

 

Opis

 

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod LineTo() oraz curveTo() do czasy wezwania metody lineStyle() z innymi parametrami.

 

Parametry

 

grubosc:Number - Liczba określająca wilekość grubości linii w punktach, dostępne wartości to przedział od 0 do 255.

 

rgb:Number - Heksadecymala wartość kolort do obrysu, a przykład: czerwony: 0xFF0000, niebieski: 0x0000FF, i tak dalej.Domyślnie wartośc wynosi 0x000000 (czarny).

 

alpha:Number - Liczba określająca wartość kanału alpha koloru lini. Dostępne wartość to od 0 do 100, domyślnie wynosi 100 (solid). Jeśli wartość jest mniejsza niż 0 wtedy Flash używa 0, jeśli jest więcej niz 100, wtedy 100 jest przypisywane.

 

pixelHinting:Boolean - Dodana w Flash Player 8. Wartość logiczna określająca obrys stworzony do cłego zewnętrznego elementu, czy też wewnętrznego:


 

bezSkali:String - Dodana w Flash Player 8. Ciąg znaków okresąljący jak skalować obrysowanie. Dostępne wartości to:

 

 • "normal"--Pozwala na skalowanie grubości (domyślnie).
 • "none"--Nigdy nie skaluje grubości.
 • "vertical"--Nie skaluje grubości jeśli obiekt jest skalowany tylko w pionie.
 • "horizontal"--Nie skaluje grubości jeśli obiekt jest skalowany tylko w poziomie.

 

capsStyle:String - Dodana w Flash Player 8. Ciąg znaków określjący wykończenia na krajńcach linii. Dostępne wartości to: "round", "square", oraz "none". Domyślnie jest "round".


 

wspolnyStyl:String - Dodana w Flash Player 8. Ciąg znaków określający typ złaczeń linii na rogach. Dostępne wartości to: "round", "miter", oraz "bevel". DOmyślnie jest "round".

 


 

 

miterLimit:Number - Dodane w Flash Player 8. Liczba określając limit długości złączeń lini na rogach. Dostępne wartości to od 1 do 255.

 


 

 

Wartość miterLimit:

Kąty mniejsze niż te są obcinane:

1.414

90 stopni

2

60 stopni

4

30 stopni

8

15 stopniNapisz Artyku³

Listing

this.createEmptyMovieClip("trojkat_mc", this.getNextHighestDepth());
trojkat_mc.lineStyle(5, 0xff00ff, 100, true, "none", "round", "miter", 1);
trojkat_mc.moveTo(200, 200);
trojkat_mc.lineTo(300, 300);
trojkat_mc.lineTo(100, 300);
trojkat_mc.lineTo(200, 200);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors