Loading:


printer_set_option
bool printer_set_option ( resource $printer_handle , int $option , $value )

 

Funkcja ustawia opcje dla bieżącego połączenia.


Parametry

 

printer_handle - musi być ważny do obsługi drukarki.

option- Opcja może być jedną z następujących stałych:

 


 • PRINTER_COPIES - określa, ile kopii powinno być wydrukowane, wartość musi być liczbą całkowitą:

 • PRINTER_MODE: określa typ danych (tekst lub EMF), wartość musi być ciągiem

 • PRINTER_TITLE: określa nazwę dokumentu, wartość musi być ciągiem

 • PRINTER_ORIENTATION: określa orientację papieru, wartość może być PRINTER_ORIENTATION_PORTRAIT lub PRINTER_ORIENTATION_LANDSCAPE

 • PRINTER_RESOLUTION_Y - określa  rozdzielczość  y w DPI, wartość musi być liczbą całkowitą

 • PRINTER_RESOLUTION_X - określa  rozdzielczość  x w DPI, wartość musi być liczbą całkowitą
   
 • PRINTER_PAPER_FORMAT: wstępnie określa format papieru, ustawia wartość PRINTER_FORMAT_CUSTOM jeśli chcesz określić niestandardowy format z PRINTER_PAPER_WIDTH i PRINTER_PAPER_LENGTH. Wartość może być jedną z następujących stałych

  • PRINTER_FORMAT_CUSTOM: umożliwia określenie formatu niestandardowego papieru

  • PRINTER_FORMAT_LETTER: określa standardowy format listu (8 1/2- przez 11-cali)

  • PRINTER_FORMAT_LEGAL: określa normę prawną formatu (8 1/2- przez 14-cali)

  • PRINTER_FORMAT_A3: określa standardowy format A3 (297 - w 420-milimetry)

  • PRINTER_FORMAT_A4 - określa standardowy format A4 (210 - na 297-milimetry)

  • PRINTER_FORMAT_A5: określa standardowy format A5 (148 - w 210-milimetry)

  • PRINTER_FORMAT_B4 - określa standardowy format B4 (250 - w 354-milimetry)

  • PRINTER_FORMAT_B5: określa standardowy format B5 (182 - w 257-mm)

  • PRINTER_FORMAT_FOLIO - określa standardowy format Folio (8 1/2- przez 13-calowy)

 • PRINTER_PAPER_LENGTH - PRINTER_PAPER_FORMAT jeśli jest ustawiony na PRINTER_FORMAT_CUSTOM, PRINTER_PAPER_LENGTH określa niestandardowegy  papier w mm długości, wartość musi być liczbą całkowitą

 • PRINTER_PAPER_WIDTH: PRINTER_PAPER_FORMAT jeśli jest ustawiony na PRINTER_FORMAT_CUSTOM, PRINTER_PAPER_WIDTH określa niestandardową szerokość papieru w mm, wartość musi być liczbą całkowitą

 • PRINTER_SCALE: określa czynnik, przez który rozmiar wydruku strony ma być skalowany od fizycznego rozmiaru strony przez współczynnik scale/100. Na przykład jeżeli chcesz ustawić skale do 50, wynik byłby połową oryginalnej wielkości. Wartość musi być liczbą całkowitą

 • PRINTER_BACKGROUND_COLOR: określa kolor tła dla rzeczywistego kontekstu urządzenia, wartość musi być ciągiem zawierającym  informacje w formacie rgb hex np. "005533"

 • PRINTER_TEXT_COLOR: Określa kolor tekstu dla rzeczywistego kontekstu urządzenia, wartość musi być ciągiem zawierającym informacje w formacie rgb  hex np. "005533"

 • PRINTER_TEXT_ALIGN - określa wyrównanie tekstu do rzeczywistego urządzenia , wartości mogą być łączone poprzez OR'ing następujących stałych:

  • PRINTER_TA_BASELINE: Tekst będzie wyrównany do linii podstawowej.

  • PRINTER_TA_BOTTOM - Tekst będzie wyrównany do dołu:

  • PRINTER_TA_TOP: Tekst będzie dostosowana do  góry

  • PRINTER_TA_CENTER - Tekst będzie wyśrodkowany 
  • PRINTER_TA_LEFT: Tekst będzie wyrównany do lewej.
  • PRINTER_TA_RIGHT: Tekst będzie wyrównany do prawej.

value-
Opcja wartości.

 

 Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 printer_set_option()

<?php
$handle = printer_open();
printer_set_option($handle, PRINTER_SCALE, 75);
printer_set_option($handle, PRINTER_TEXT_ALIGN, PRINTER_TA_LEFT);
printer_close($handle);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors