Loading:


socket_getsockname

bool socket_getsockname ( resource $socket , string &$addr [, int &$port ] )

Zapytania lokalnej strony danego gniazda które mogą wynikać z host/port lub lub ze ścieżki plików systemowych Unix, w zależności od typu

Parametry

 

socket -  gniazda ważnych zasobów utworzone za pomocą socket_create().

addr -  jeśli podane gniazdo jest typu AF_INET lub  AF_INET, socket_getsockname() zwróci lokalne IP w postaci np. 127.0.0.1 lub  fe80::1

port - jeśłi podany  będzie zawierać powiązane adresy portuZwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


 

 Napisz Artyku³

Listing


<?php
//Mały przykładowy kod:

$socket = socket_create(AF_INET,SOCK_STREAM,SOL_TCP);
    socket_bind($socket,'0.0.0.0',150);

socket_getsockname($socket, $IP, $PORT);

print $IP.":".$PORT."\n";

?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors