Loading:


Wyświetla IP uzytkowników aktywnych na stronie

Wyświetla IP uzytkowników aktywnych na stronieNapisz Artyku³

Listing

<?
$browser = $_SERVER[HTTP_USER_AGENT];
$data3 = gmDate("Y M d H:i:s");
$minut = 20;
$teraz = time()+60*$minut;
$bazaip = file("online/ip.txt");
$ile = count($bazaip);
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
for ($i=0;$i<$ile;$i++) {
$pol = explode("`",$bazaip[$i]);
if ($pol[2]<time()) {$bazaip[$i]="";}
if ($pol[1]==$ip) {
$bazaip[$i]="`$ip`$teraz`<br>\n"; $jest=1;
}
}
if ($jest<>1) $bazaip[]="`$ip`$teraz`\n";
$f = fopen("online/ip.txt","w");flock($f,2);
for ($i=0;$i<$ile+1;$i++) {
if ($bazaip[$i]<>"") {
fwrite($f, $bazaip[$i]); $ileip++; }
}
flock($f,3); fclose($f);
$nazwa_pliku = "online/ip_accesss.txt";
$plik = fopen($nazwa_pliku, "a");
fwrite($plik, $ip);
fwrite($plik, " | ");
fwrite($plik, $data3);
fwrite($plik, " | ");
fwrite($plik, $browser);
fwrite($plik, " \n");
fclose($plik);
echo $ileip;
    ?>
    <br>
    <br>TWOJE IP:
<?
        include("online/ip.txt");
 ?>
 
Dodano przez: andrew002 Ranga: Poziom 3 Punktów: 49
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors