Loading:


filter_input

filter_input ( int $type , string $variable_name [, int $filter [, $options ]] )

filter_input - Pobiera konkretne zewnętrzne zmienne poprzez nazwę oraz opcjonalne filtry

 

Parametry

 

type

Jedna z  INPUT_GET, INPUT_POST, INPUT_COOKIE, INPUT_SERVER, INPUT_ENV, INPUT_SESSION (nie wdrożone jeszcze) and INPUT_REQUEST (njeszcze nie zaimplementowane).


variable_name

Nazwa zmiennej do pobrania.filter
Filtr do zastosowania. Domyślnie  FILTER_DEFAULT.

 


options

Tablica asocjacyjna opcji lub bitów alternatywnych flag. Jeśli filtr akceptuje opcje, flagi mogą być świadczone w "flagi" polach  tablicy.

Zwracane wartości

Wartość zmiennej na sukces, FALSE, jeżeli filtr nie zadziała, lub NULL, jeśli zmienna variable_name  nie jest ustawiona.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 A filter_input() przykład

<?php
$search_html = filter_input(INPUT_GET, 'search', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
$search_url = filter_input(INPUT_GET, 'search', FILTER_SANITIZE_ENCODED);
echo "Masz szukać dla mnie $search_html.\n";
echo "<a href='?search=$search_url'>Szukaj ponownie.</a>";
?>

//Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Masz szukać dla mnie  &#38; son.
<a href='?search=Me%20%26%20son'>Szukaj ponownie.</a>


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors