Loading:


Matrix deltaTransformPoint [AS 2]

Klasa: Matrix

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Nadaje punkt przed transformację przestrzeni współrzędnych, zwraca współrzędne tego punktu, po wykonanej transformacji.

 

W przeciwieństwie do standardowej transformacji, metoda deltaTransformPoint() nie bierze pod uwagę właściwości tx oraz ty.Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.Matrix;
import flash.geom.Point;

var mojMatrix:Matrix = new Matrix();
trace(mojMatrix); // (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=0, ty=0)

mojMatrix.translate(100, 0);
trace(mojMatrix); // (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=100, ty=0)

mojMatrix.scale(3, 3);
trace(mojMatrix); // (a=3, b=0, c=0, d=3, tx=300, ty=0)

var mojPoint:Point = new Point(50,0);
trace(mojPoint); // (50, 0)

var deltaTransformedPoint:Point = mojMatrix.deltaTransformPoint(mojPoint);
trace(deltaTransformedPoint); // (150, 0)

var pointMc_0:MovieClip = stworzProstokat(10, 10, 0xFF0000);
pointMc_0._x = mojPoint.x;

var pointMc_1:MovieClip = stworzProstokat(10, 10, 0x00FF00);
pointMc_1._x = deltaTransformedPoint.x;

function stworzProstokat(szerokosc:Number, wysokosc:Number, kolor:Number):MovieClip {
    var depth:Number = this.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
    mc.beginFill(kolor);
    mc.lineTo(0, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors