Loading:


void unset
void unset $var [, $var [, $... ]] )

unset() niszczy określone zmienne.

 

Zachowanie unset () wewnątrz funkcji może się różnić w zależności od tego, jakiego typu zmienną, próbujesz zniszczyć.

 

Jeżeli zmienna globalna  jest unset () wewnątrz funkcji, tylko zmienna lokalna jest niszczona. Zmiennej środowiskowa zachowa taką samą wartość jak przed yastosowaniem  unset ()<?php
function destroy_foo() 
{
    global 
$foo;
    unset(
$foo);
}

$foo 'bar';
destroy_foo();
echo 
$foo;
?>Powyższy przykład wyświetli:

 

bar

Jeśli chcesz unset () zmienną wewnątrz funkcji globalnej , możesz użyć tablicy $ GLOBALS oto przykład jak to zrobić:

 

<?php
function foo() 
{
    unset(
$GLOBALS['bar']);
}

$bar "something";
foo();
?>Jeśli zmienna jest przekazywana przez referencję jest unset () wewnątrz funkcji, tylko zmienna lokalna jest niszczona. Zmienna środowiskowa  zachowa taką samą wartość jak przed zastosowaniem unset ().


<?php
function foo(&$bar
{
    unset(
$bar);
    
$bar "blah";
}

$bar 'something';
echo 
"$bar\n";

foo($bar);
echo 
"$bar\n";
?>


Powyższy przykład wyświetli:

 

something
something

If a static variable is unset() inside of a function, unset() destroys the variable only in the context of the rest of a function. Following calls will restore the previous value of a variable.

Jeśli zmienna jest statyczna wewnątrz funkcji unset ()  niszczy zmienne tylko w kontekście pozostałych funkcji. W następstwie zwraca  poprzednią wartość zmiennej.

<?php
function foo()
{
    static 
$bar;
    
$bar++;
    echo 
"Before unset: $bar, ";
    unset(
$bar);
    
$bar 23;
    echo 
"after unset: $bar\n";
}

foo();
foo();
foo();
?>


Powyższy przykład wyświetli:

 

Before unset: 1, after unset: 23
Before unset: 2, after unset: 23
Before unset: 3, after unset: 23Parametry

 

var

 

Zmienne, które mają być wyłączone.

var

inna zmienna

...Zwracane wartości

żadna wartość nie jest zwracana.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 unset() example

<?php
// niszczy pojedynczą zmienną
unset($foo);

// niszczy pojedynczy element tablicy
unset($bar['quux']);

// niszczy więcej zmiennych
unset($foo1, $foo2, $foo3);
?>

//Example #2 Użycie (unset)

<?php
$name = 'Felipe';

var_dump((unset) $name);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors