Loading:


GradientBevelFilter clone [AS 2]

Klasa: GradientBevelFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.GradientBevelFilter;

var zrodloClip:MovieClip = stworzProstokat(150, 150, 0xCCCCCC, "sklonowaneŹródłoClip");
var rezultatClip:MovieClip = stworzProstokat(150, 150, 0xCCCCCC, "sklonowanyRezultatClip");

rezultatClip.zrodlo = zrodloClip;

var filtr:GradientBevelFilter = pobierzFiltr();
zrodloClip.filters = new Array(filtr);

rezultatClip._x = 180;
rezultatClip.onRelease = function() {
    this.filters = new Array(this.source.filters[0].clone());
}

function stworzProstokat(w:Number, h:Number, bgColor:Number, nazwa:String):MovieClip {
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(nazwa, this.getNextHighestDepth());
    mc.beginFill(bgColor);
    mc.lineTo(w, 0);
    mc.lineTo(w, h);
    mc.lineTo(0, h);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}

function ustawFiltr():GradientBevelFilter {
    var colors:Array = [0xFFFFFF, 0xCCCCCC, 0x000000];
    var alphas:Array = [1, 0, 1];
    var ratios:Array = [0, 128, 255];
    return new GradientBevelFilter(5, 225, colors, alphas, ratios, 5, 5, 5, 2, "inner", false);
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors