Loading:


imageftbbox
array imageftbbox ( float $size , float $angle , string $fontfile , string $text [, array $extrainfo ] )

Ta funkcja oblicza i zwraca określony obszar tekstu w pikselach
Parametry

 

size - Rozmiar czcionki. Zaelżny od wersji GD, powinna być określona w pikselach


angle -
An Kąt w stopniach w którym text będzie mierzony


fontfile - m Nazwa pliku czcionki TrueType.  W zależności której wersji GD używa PHP


text - mRozpoczęcie mierzenia


extrainfo

 

Możliwe wartości indeksów dla extrainfo
Klucz Typ Znaczenie
linespacing float Definiuje odstęp między liniami

 Zwracane wartości


imageftbbox() zwraca tablice z 8 elementami reprezentującymi cztery punkty tworzące obszar tekstu

0 Lewy doly róg, X pozycja
1 Lewy doly róg, Y pozycja
2

Prawy dolny róg, X pozycja

3

Lewy dolny róg, Y pozycja

4

Górny prawy róg, X pozycja

5 Górny prawy Y position
6

Lewy Górny X position

7

Lewy Górny Y position

 

Punkty są relatywne do tekstu niezależnie od kąta.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imageftbbox() example
<?php
// Tworzymy obrazek
$im = imagecreatetruecolor(300, 150);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);

// ustawiamy białe tło
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 299, 299, $white);

// ścieżka do pliku czcionki
$font = './arial.ttf';

// na początek tworzymy tło obszaru
$bbox = imageftbbox(10, 0, $font, 'The PHP Documentation Group');

// współrzędne dla X i Y
$x = $bbox[0] + (imagesx($im) / 2) - ($bbox[4] / 2) - 5;
$y = $bbox[1] + (imagesy($im) / 2) - ($bbox[5] / 2) - 5;

imagefttext($im, 10, 0, $x, $y, $black, $font, 'The PHP Documentation Group');


header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors