Loading:


[PHP] Prosty Generator Haseł

Prosty skrypcik zawarty tylko w jednym pliku do generowania haseł.

 

Plik jaki tworzymy na samym początku to pass.php


Objaśnione punkty:

1. Funkcja hex odpowiadająca za generowanie haseł szesnastkowych, pobiera długość hasła. Zmienna pass = hasło

2. W pętli losujemy po kolei znaki.

3. Jeśli $a jest mniejsze od 10 (jest liczbą) to $b = $a (korzystamy z automatycznej konwersji typów)

4. Jeśli $a jest większe lub równe 10, to przypisujemy odpowiednie literki do $b.

5. Dopisujemy znak do hasła i zamykamy pętlę

6. Zwracamy hasło i kończymy funkcję.

7. Funkcja dec, pobierająca długość hasła, losująca hasła liczbowe. W pętli losujemy cyfrę i dodajemy do hasła

8. Funkcja alfanum - losujemy hasła alfanumeryczne

9. Jeśli znak jest liczbą to $b = $a

10. Jeśli nie to przypisujemy odpowiednie litery

11. Jeśli miała to być duża litera to robimy dużą literę

12. Dopisujemy znak do hasła, kończymy pętlę.

13. Zwracamy hasło

14. Wybieramy typ hasła

15. Formularz pobierający daneNapisz Artyku³

Listing

<!-- 1. -->
<html>
<body><?php
        function hex($long) {
                $pass = '';
//2.
for($i = 0; $i < $long; $i++) {
$a = rand(0, 15);

//3.
if ($a < 10) {
$b = $a;

//4.
} else {
switch ($a) {
        case 10:
                $b = 'A';
        break;
        case 11:
                $b = 'B';
        break;
        case 12:
                $b = 'C';
        break;
        case 13:
                $b = 'D';
        break;
        case 14:
                $b = 'E';
        break;
        case 15:
                $b = 'F';
        break;
        }
}

//5.
$pass .= $b;
}

//6.
        return ($pass);
}

//7.
function dec($long) {
        $pass = '';
        for($i = 0; $i < $long; $i++) {
                $a = rand(0,9);
                $pass .= $a;
        }
        return ($pass);
}

//8.
function alfanum($long) {
        $pass = '';
        for ($i = 0; $i < $long; $i++) {
                $a = rand (0, 58);
//9.
                if ($a < 10) {
                        $b = $a;

//10.
} elseif ($a > 10) {
switch ($a) {
case 10:
$b = 'a';
break;
case 11:
$b = 'b';
break;
case 12:
$b = 'c';
break;
case 13:
$b = 'd';
break;
case 14:
$b = 'e';
break;
case 15:
$b = 'f';
break;
case 16:
$b = 'g';
break;
case 17:
$b = 'h';
break;
case 18:
$b = 'i';
break;
case 19:
$b = 'j';
break;
case 20:
$b = 'k';
break;
case 21:
$b = 'l';
break;
case 22:
$b = 'm';
break;
case 23:
$b = 'n';
break;
case 24:
$b = 'o';
break;
case 25:
$b = 'p';
break;
case 26:
$b = 'r';
break;
case 27:
$b = 's';
break;
case 28:
$b = 't';
break;
case 29:
$b = 'u';
break;
case 30:
$b = 'w';
break;
case 31:
$b = 'v';
break;
case 32:
$b = 'x';
break;
case 33:
$b = 'y';
break;
case 34:
$b = 'z';
break;
}

//11.
                        if ($a > 34) {
                                $b = strtoupper($b);
                        }

//12.
                }
                $pass .= $b;
        }

//13.
return ($pass);
}

//14.
switch ($_GET['type']) {
                case hex:
                        echo('Hasło: '.hex($_GET['long']));
                break;
                case dec:
                        echo('Hasło: '.dec($_GET['long']));
                break;
                case alfanum:
                        echo('Hasło: '.alfanum($_GET['long']));
                break;
        }
?>
<!-- 15. -->
<form action="pass.php" method="get">
        Długość hasła: <input type="text" name="long" maxlength="2" value="<?php echo $_GET['long']; ?>/><br />
        <select name="
type">
                <option value="
hex">Szesnastkowe</option>
                <option value="
dec">Liczbowe</option>
                <option value="
alfanum">Alfanumeryczne</option>
        </select>
        <input type="
submit" value="Generuj" />
        </form>
</body>
</html>

Dodano przez: bravura Ranga: Poziom 6 Punktów: 150
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors