Loading:


Galeria z perspektywą trójwymiarową - ActionScript 3

Skrypt tworzy galerię zdjęć, losowo ułożonych 100 kwadratów, które są ustawione wobec jednej perspektywy. Po naciśnięciu na dowolny z nich, następuje przybliżenie kamery na dany obiekt oraz wyśrodkowanie go na scenie.

 

Przykład On-line:

 

 

Ten przykład wykorzystuje biblioteke Tweener Caurina, którą można pobrać tutaj: [ pobierz ]Napisz Artyku³

Listing

//skrypt pobrany ze strony: http://Funkcje.net
import flash.display.*;
import flash.events.*;
import caurina.transitions.*;

var zbiornik:Sprite = new Sprite();

zbiornik.x = stage.stageWidth * 0.5;
zbiornik.y = stage.stageHeight * 0.5;
addChild(zbiornik);
stworz_elementy();

function stworz_elementy():void {
        for (var i:uint=100; i>0; i--) {
                var element:Sprite = new Sprite();
                element.alpha = 0.7;
                element.addEventListener(MouseEvent.CLICK, klikniecie);
                element.graphics.beginFill(Math.random() * 0xFFFFFF);
                element.graphics.drawRect(0, 0, 250, 250);
                element.x = Math.random() * 1000 - 500;
                element.y = Math.random() * 1000 - 400;
                element.z = i * 200;
                zbiornik.addChild(element);
        }
}

function klikniecie(e:MouseEvent):void {
        var nacisniety:Sprite = Sprite(e.target);
        Tweener.addTween(zbiornik, {x:-nacisniety.x + 150, y:-nacisniety.y + 75,
                                         z:-nacisniety.z+100, time:1});
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors