Loading:


socket_bind

bool socket_bind ( resource $socket , string $address [, int $port=0 ] )

Wiąże nazwę do gniazda

Parametry

 

socket -  gniazda ważnych zasobów utworzone za pomocą socket_create().

 

address - Jeśli gniazdo jest z rodziny AF_INET, adres IP ma postać (np. 127.0.0.1).

Jeśli gniazdo jest z rodziny AF_UNIX, adres ma postać (np. /tmp/my.sock).


port (Optional) - parametr używany tylko podczas użycia gniazda AF_INET

The port parameter is only used when connecting to an AF_INET socket,

wyznacza porty zdalnego hosta, do których połączenia powinny być wykonane.

 Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

 Napisz Artyku³

Listing//Example #1 Użycie socket_bind() do ustawienia adresu źródłowego
<?php
// tworzymy nowe gniazdo
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);

// Przykład listy adresów IP, posiadanych przez komputer
$sourceips['kevin']    = '127.0.0.1';
$sourceips['madcoder'] = '127.0.0.2';

// powiązanie adresu źródłowego
socket_bind($sock, $sourceips['madcoder']);

// polączenie z wyznaczonym adresem
socket_connect($sock, '127.0.0.1', 80);

// zapis
$request = 'GET / HTTP/1.1' . "\r\n" .
           'Host: example.com' . "\r\n\r\n";
socket_write($sock, $request);

// zamknięcie
socket_close($sock);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors