Loading:


http_build_query
string http_build_query ( array $formdata [, string $numeric_prefix [, string $arg_separator ]] )

Generuje zakodowane zapytanie URL z dostarczonej tablicy asocjacyjnej


Parametry

 

formdata - może być tablicą lub objektem zawierającym właściwości.

Tablica może być w formie jedno wymiarowej struktury, lub tablica w tablicy


numeric_prefix - jeśli numerowane wskaźniki są użyte w podstawowej tablicy i podany jest ten parametr to będzie postawiony na indeks liczbowy dla elementów tylko w tabvlicy podstawwej


arg_separator - jest używany do odseparowania arumentów, chyba że parametr ten jest określony, a następnie wykorzystanyZwracane wartości


Zwraca zakodowane ciągi URLNapisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 Simple usage of http_build_query()
<?php
$data = array('foo'=>'bar',
              'baz'=>'boom',
              'cow'=>'milk',
              'php'=>'hypertext processor');

echo http_build_query($data); // foo=bar&baz=boom&cow=milk&php=hypertext+processor
echo http_build_query($data, '', '&amp;'); // foo=bar&amp;baz=boom&amp;cow=milk&amp;php=hypertext+processor

?>

//Przykład #2 http_build_query() with numerically index elements.
<?php
$data = array('foo', 'bar', 'baz', 'boom', 'cow' => 'milk', 'php' =>'hypertext processor');

echo http_build_query($data) . "\n";
echo http_build_query($data, 'myvar_');
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

0=foo&1=bar&2=baz&3=boom&cow=milk&php=hypertext+processor
myvar_0=foo&myvar_1=bar&myvar_2=baz&myvar_3=boom&cow=milk&php=hypertext+processor//Przykład #3 http_build_query() Złożona z tablic
<?php
$data = array('user'=>array('name'=>'Bob Smith',
                            'age'=>47,
                            'sex'=>'M',
                            'dob'=>'5/12/1956'),
              'pastimes'=>array('golf', 'opera', 'poker', 'rap'),
              'children'=>array('bobby'=>array('age'=>12,
                                               'sex'=>'M'),
                                'sally'=>array('age'=>8,
                                               'sex'=>'F')),
              'CEO');

echo http_build_query($data, 'flags_');
?>

To wyświetli : (word wrapped for readability)

user%5Bname%5D=Bob+Smith&user%5Bage%5D=47&user%5Bsex%5D=M&
user%5Bdob%5D=5%2F12%2F1956&pastimes%5B0%5D=golf&pastimes%5B1%5D=opera&
pastimes%5B2%5D=poker&pastimes%5B3%5D=rap&children%5Bbobby%5D%5Bage%5D=12&
children%5Bbobby%5D%5Bsex%5D=M&children%5Bsally%5D%5Bage%5D=8&
children%5Bsally%5D%5Bsex%5D=F&flags_0=CEO


//Przykład #4 Using http_build_query() with an object
<?php
class myClass {
    var $foo;
    var $baz;

    function myClass() {
        $this->foo = 'bar';
        $this->baz = 'boom';
    }
}

$data = new myClass();

echo http_build_query($data); // foo=bar&baz=boom

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors