Loading:


HTML <tfoot> - służy do oddzielenia stopki od nagłówka tabeli.

Znacznik <tfoot> reprezentuje część podsumowującą tabeli. Między nim znajdują się definicje wierszy, znajdujących się w tej części tabeli.


Przykład:

<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <td>Nagłówek tabeli</td>
        </tr>
    </thead>
    <tfoot>
        <tr>
            <td>Stopka tabeli</td>
        </tr>
    </tfoot>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Ciało tabeli</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>Atrybuty:

NazwaOpisWym.DTD
align Określa wyrównanie zawartości komórek tabeli lub elementów blokowych w poziomie. Dozwolone wartości to:
 • left - wyrównanie do lewej strony;
 • right - wyrównanie do prawej strony;
 • center - wyrównanie do środka;
 • justify - justowanie (wyrównanie do lewej i prawej strony);
 • char - (tylko komórki tabeli) wyrównanie względem podanego znaku (użyj atrybutu char aby go określić).
Nie STF
char Znak względem którego zawartość komórek tabeli ma być wyrównana (użyj razem z align="char") Nie STF
charoff Dodatkowe przesunięcie wyrównania do pierwszego znaku względem którego jest wyrównanie, w pikselach lub procentach Nie STF
valign Określa wyrównanie zawartości komórek tabeli w pionie. Dozwolone wartości to:
 • top - wyrównanie do góry komórki;
 • middle - wyrównanie do środka komórki;
 • bottom - wyrównanie do dołu komórki;
 • baseline - wyrównanie względem linii bazowej
Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STFNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors