Loading:


Naziązanie połączenia z witryną z paramatrami GET lub POST i uzyskanie dnaych

Funkcja nawiązuje połączenie z daną witryną z wykorzystaniem metody POST lub GET, po czym uzyskuje dane.Napisz Artyku³

Listing


<?php

function retrieve_page($url, $post_parameters = null) {
    /* Nawiązuje połączenie z daną witryną z wykorzystaniem metody POST lub GET, po czym uzyskuje dane. */
    $query_string = null;
    if (!is_null($post_parameters)) {
        if (!is_array($post_parameters)) {
            die("Parametry żądania POST nie mają formatu tablicy.");
        }
        /* Konstruuje łańcuch zapytania. */
        $query_string = http_build_query($post_parameters);
    }

    $ch = curl_init();

    if ($query_string) {
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $query_string);
    }

    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $return_data = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    return $return_data;
}

$qs = http_build_query(array(
    "appid"     => "YahooDemo",
    "street"    => "1600 Pennsylvania Avenue NW",
    "city"      => "Washington",
    "state"     => "DC",
    "zip"       => "20006",
));
$page = retrieve_page("http://local.yahooapis.com/MapsService/V1/geocode?$qs");
print $page;
$data = new SimpleXMLElement($page);
$lat1 = $data->Result->Latitude[0];
$lon1 = $data->Result->Longitude[0];

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors