Loading:


pcntl_waitpid
int pcntl_waitpid ( int $pid , int &$status [, int $options= 0 ] )


Wstrzymuje wykonywanie bieżącego procesu aż do child (dziecka) określonego za pomocą argumentu wyjścia $pid, lub aż do sygnału dostarczającego akcję zakończenia bieżącego procesu, lub wywołanie funkcji obsług sygnału

 

Parametry

 

pid - pid może przyjąć następujące wartości


< -1


Oczekuje na dziecko procesu, ktróego proces ID jest równy wartości pid


-1


Oczekuje jakiego kolwiek dziecka procesu,


0


Oczeuje na jakikolwiek proces dziecka którego ID jest równy wywołanemu procesowi


> 0


Oczekuja na dziecko którego proces ID jest równy wartości pid


 status - przecowuje informacje o statusie informacji w parametrze statusu który może być oceniony za pomoca poniższych funkcji:pcntl_wifexited(), pcntl_wifstopped(), pcntl_wifsignaled(), pcntl_wexitstatus(), pcntl_wtermsig() and pcntl_wstopsig().options - może być zerem lub jedną z poniższych stałych.


WNOHANG


Zwraca natychmiast jeśli wyszło child(dziecko)


WUNTRACED


Zwraca dziecko któe zostało zatrzymane,  którego status nie został zraportowany


 

 Zwracane wartości


Zwraca ID procesuNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors