Loading:


pcntl_waitpid
int pcntl_waitpid ( int $pid , int &$status [, int $options= 0 ] )


Wstrzymuje wykonywanie bieżącego procesu aż do child (dziecka) określonego za pomocą argumentu wyjścia $pid, lub aż do sygnału dostarczającego akcję zakończenia bieżącego procesu, lub wywołanie funkcji obsług sygnału

 

Parametry

 

pid - pid może przyjąć następujące wartości


< -1


Oczekuje na dziecko procesu, ktróego proces ID jest równy wartości pid


-1


Oczekuje jakiego kolwiek dziecka procesu,


0


Oczeuje na jakikolwiek proces dziecka którego ID jest równy wywołanemu procesowi


> 0


Oczekuja na dziecko którego proces ID jest równy wartości pid


 status - przecowuje informacje o statusie informacji w parametrze statusu który może być oceniony za pomoca poniższych funkcji:pcntl_wifexited(), pcntl_wifstopped(), pcntl_wifsignaled(), pcntl_wexitstatus(), pcntl_wtermsig() and pcntl_wstopsig().options - może być zerem lub jedną z poniższych stałych.


WNOHANG


Zwraca natychmiast jeśli wyszło child(dziecko)


WUNTRACED


Zwraca dziecko któe zostało zatrzymane,  którego status nie został zraportowany


 

 Zwracane wartości


Zwraca ID procesuNapisz Artykuł

Listing

niema


Ten wpis posiada swój wątek na forum

Wszystkie pytania prosimy kierować właśnie tam ponieważ komentarze to miejsce na poprawki do kodu lub alternatywne rozwiązania i pytania nie będą publikowane

http://forum.funkcje.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=2400

Dane do logowania na forum są takie same jak na funkcje.netDodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Treść komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors