Loading:


PDF_setdash
bool PDF_setdash ( resource $pdfdoc , float $b , float $w )


Ustawia bieżący wzór na b czarny i w biały jednostki

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


Na stronie o szerokości 612px i oznaczonej przez $p, narysuje wykropkowaną linie od lewej do prawej strony

$p = pdf_new();
pdf_begin_document($p,"","");
pdf_begin_page_ext($p,612,792,"");

pdf_setdash($p,3,7);      //3,7 może być ustawiona dowolna wartość
pdf_save($p);                //Zapisuje to co już istnieje
pdf_moveto($p,0,700);   //przenosi wskaźnik tu
pdf_lineto($p,612,700);      //rysuje linie
pdf_closepath_stroke($p);  //pokazyje linie
pdf_restore($p);               //wkleja to zpowrotem
pdf_end_page_ext($p,"");
pdf_end_document($p,"");

$buf = pdf_get_buffer($p);
$len = strlen($buf);
header("Content-type: application/pdf");
header("Content-Length: $len");
header("Content-Disposition: inline; filename=hello.pdf");
print $buf;
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors