Loading:


htmlspecialchars()

string htmlspecialchars ( string $string [, int $tryb [, string $zestaw_znaków [, bool $podwójne_kodowanie ]]] )

 

Konwertuje znaki specjalne na znaczniki HTML.

 

Funkcja ta zwraca ciąg niektóre z tych konwersje; tłumaczenia wykonane są dla najbardziej przydatnych znaków w codziennym życiu programowania. Jeśli potrzebujesz tłumaczenie wszystkich tagów HTML, wtedy powinieneś wykorzystać funkcję htmlentities().Funkcja ta jest przydatna w zapobieganiu dostarczonych z tekstu znaczników zawierających HTML, takich jak forum czy księgi gości.Tłumaczenia wykonywane są dla:

     * "&" (Handlowe) staje się '&'
     * "" (Podwójny cudzysłów) staje się "" ENT_NOQUOTES, gdy nie jest ustawiony.
     *'' '(Pojedynczy cudzysłów) staje się''' ENT_QUOTES tylko wtedy, gdy jest ustawiony.
     * "<" (Poniżej) staje się "<"
     * ">" (Większy niż) staje się ">"

 

Parametry

 

$string

Ciąg znaków do skonwertowania.

$tryb

Opcjonalny drugi argument, quote_style, mówi funkcji, co zrobić z pojedynczymi i podwójnymi znakami cudzysłowu. W trybie domyślnym ENT_COMPAT, jest kompatybilny wsteczna w tym trybie tylko konwertowana jest wartość tylko wewnątrz podwójnych cudzysłów i pozostawia pojedynczej cudzysłowy nie skonwertowane. ENT_QUOTES Jeśli jest ustawiona, konwertuje zarówno pojedyncze i podwójne cudzysłowy, i jeśli parametr jest dany: ENT_NOQUOTES wtedy ani w pojedynczym, ani podwójnym cudzysłówie nie są konwerowane wartości.

$zestaw_znaków
Określa zestaw znaków używanych w konwertowniu. Domyślny zestaw znaków to ISO-8859-1.

Następujące zestawy znaków obsługiwane są w PHP 4.3.0 i późniejszych.
Charset Aliasy Opis
ISO-8859-1 ISO8859-1 Zachodnia Europa, Latin-1
ISO-8859-15 ISO8859-15 Zachodnia Europa, Latin-9. Dodany znak Euro, Francuskie oraz Fińskie znaki pominięte w Latin-1(ISO-8859-1).
UTF-8 ASCII kompatybilny multi-bajtowy 8-bitowy Universalny kod (Unicode).
cp866 ibm866, 866 DOS-specyficzny Cyrylicowy zestaw znakówcharset. Te kodowanie wpomagane jest w wersji 4.3.2.
cp1251 Windows-1251, win-1251, 1251 Windows-specyficzny Cyrylicowy zestaw znaków. Te kodowanie wpomagane jest w wersji 4.3.2.
cp1252 Windows-1252, 1252 Windows specyficzny zestaw kodowania dla zachodniej Europy.
KOI8-R koi8-ru, koi8r Ruski. Te kodowanie wpomagane jest w wersji 4.3.2.
BIG5 950 Tradycyjny Chiński, głównie używany w Tajwanie.
GB2312 936 Uproszczony Chiński, narodowy standard w Chinach.
BIG5-HKSCS Big5 z Hong Kong rozszczerzeniami, Tradycyjny Chiński.
Shift_JIS SJIS, 932 Japoński
EUC-JP EUCJP Japoński

Informacja: każdy inny zestaw znaków jest nie obsługiwany, wtedy funkcja użyje domyślnego zestawu: ISO-8859-1.

$podwójne_kodowanie

  Kiedy opcja jest wyłączona PHP nie będzie kodowało istniejeących znaczników HTML, domyślnie opcja jest włączona i konwertuje wszystko.


Zwracane wartości

Skonwertowany ciag znaków.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing


$new htmlspecialchars(\"Test\"ENT_QUOTES);
echo 
$new// Test
?>

Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors