Loading:


Tworzenie/ Rysowanie diagramu liniowego w PHP Google Chart API cz. 5

Tworzymy wykres zakolorowany wykres liniowy przy pomocy Google Chart API

1. Zakolorowany wykres liniowy:

Kod:

<img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs=200x125&chd=s:ATSTaVd21981uocA&chco=224499&chxt=x,y&chxl=0:|Sep|Oct|Nov|Dec|1:||50|100&chm=B,76A4FB,0,0,0" alt="" />


Rezultat:Wyjaśnienie:

chd=s:ATSTaVd21981 - punkty wykresu według tabeli z użyciem liter:

A do Z (gdzie A = 0, B = 1, aż do  Z = 25)
a do z (gdzie a = 26, b = 27, aż do z = 51)
0 (zero) do 9 (gdzie 0 = 52, aż do 9 = 61)

chm=B,76A4FB,0,0,0 - środkowa wartość określa kolorNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors