Loading:


imagecolorallocatealpha
int imagecolorallocatealpha ( resource $image , int $red , int $green , int $blue , int $alpha )


imagecolorallocatealpha() zachowuje się identycznie jak imagecolorallocate()

 

Poniższy przykład wyświetli coś podobnego do:

 Napisz Artyku³

Listing


<?php
$size = 300;
$image=imagecreatetruecolor($size, $size);

// dostaiemy coś na białym dle z czarnym obramowaniem
$back = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
$border = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);
imagefilledrectangle($image, 0, 0, $size - 1, $size - 1, $back);
imagerectangle($image, 0, 0, $size - 1, $size - 1, $border);

$yellow_x = 100;
$yellow_y = 75;
$red_x    = 120;
$red_y    = 165;
$blue_x   = 187;
$blue_y   = 125;
$radius   = 150;

// alokacja kolorów
$yellow = imagecolorallocatealpha($image, 255, 255, 0, 75);
$red    = imagecolorallocatealpha($image, 255, 0, 0, 75);
$blue   = imagecolorallocatealpha($image, 0, 0, 255, 75);

// rysujemy 3 pokrywające się koła
imagefilledellipse($image, $yellow_x, $yellow_y, $radius, $radius, $yellow);
imagefilledellipse($image, $red_x, $red_y, $radius, $radius, $red);
imagefilledellipse($image, $blue_x, $blue_y, $radius, $radius, $blue);

// ie zapomnij o odpowiednim nagłówku!
header('Content-type: image/png');

// a teraz wyświetlamy wynik
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors