Loading:


Klasa ConvolutionFilter [AS 2]

Klasa: ConvolutionFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

public ConvolutionFilter(matrixX:Number, matrixY:Number, matrix:Array, [divisor:Number], [bias:Number], [preserveAlpha:Boolean], [clamp:Boolean], [color:Number], [alpha:Number])

 

Klasa ConvolutionFilter nakłada matrix efekt filtru splatania. Splatanie miesza piksele w danym obrazie z sąsiadująymi pikselami do wyprodukowania obrazu. Różne efekty mogą zostać nadane łącznie z rozmazaniem, wykrywaniem rogów, wyostrzaniem, blaskiem oraz płaskożeźbą. Możesz nadawać ten filtr na obrazu bitmapowe, videa oraz na klipy filmowe.

 

Użycie filtrów zależy od obiektu na który nakładasz filtr:

 • Aby zastosować filtry dla klipów filmowych podczas środowiska uruchomionego programu, użyj właściwości filters . Tą właściwość możesz w każdej chwili usunąć po przez czyszczenie właściwości filters.
 • Aby zastosować filtry dla obiektów BitmapData, użyj BitmapData.applyFilter() metody.

 

Jeśli nakładasz filtr na klip filmowy lub przycisk wtedy właściwość cacheAsBitmap jest ustawiana na TRUE. Jeśli natomiast wyczysścisz wszystkei filtr wtedy opcja przywracana jest na domyślną (FALSE).

 

Splatanie matrix bazuje na n x m tablicy matrix, która określa jaka dana wartość pikselu dla wejściowego obrazu jest miksowana z jego sąsiadującymi pikselami wartości, aby wyprodukować piksel wynikowy. Każdy wynik pikseli jest ustalany przy zastosowaniu matrycy do odpowiedniego źródła pikselu oraz sąsiednich pikseli.

 

Dla splotu typu: 3 x 3 matrix, podana formuła jest używana dla każdego niezależnego kanału koloru:

 

 dst (x, y) = ((src (x-1, y-1) * a0 + src(x, y-1) * a1....
src(x, y+1) * a7 + src (x+1,y+1) * a8) / dzielnik) + bias

Maksymalne rozmiary dla obrazu do nałożenia filtru to 2880 pikseli kwadrat.

 

Dostępne właściwości dla klasy ConvolutionFilter

Nazwa

Opis

alpha:Number

Wartość kanału Alpha przezroczystości z zastępczych kolorów.

bias:Number

Odchylynie dodane do wyniku transformacji matrix.

clamp:Boolean

Wskazuje czy obraz ma być uściskany.

color:Number

Kolor w trybie heksadecymalnym do zastąpienia dla pikseli, które są poza źródłowym obrazem.

divisor:Number

Dzięlnik użyty podczas transformacji matrix.

matrix:Array

Tablica wartości użytych dka transformacji matrix, zwraca kopię.

matrixX:Number

Wymiar x dla matrix (liczba kolumn w matrix'ie).

matrixY:Number

Wymiar y dla matrix (liczba rzędów w matrix'ie).

preserveAlpha:Boolean

Wskazuje jakie splatanie jest użyte.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors