Loading:


money_format()

string money_format ( string $format , float $numer )

 

Formatuje numer wejściowy na walutowy ciag.

money_format () zwraca numer sformatowanej wersji. Niniejsze zawija funkcji biblioteki C strfmon funkcja (), z tą różnicą, że tę implementację konwertuje tylko jeden numer na raz.

 

Parametry

Format

     Format specyfikacji składa się z następujących sekwencji:


           a% znak
         *

           opcjonalne flagi
         *

           Szerokość pola opcjonalne
         *

           opcjonalne lewej precyzji
         *

           opcjonalne prawo precyzji
         *

           wymaganego konwersji znaków

     Flagi

     Jednen lub kilka z poniżej opcjonalne flagi mogą być użyte:

     = f

         Znak =, a następnie (jeden bajt) charakter f, które mają być używane jako wypełnienie znaków numerycznych. Domyślną jest wypełnienie charakter miejsca.
     ^

         Wyłączymy grupowanie znaków (zgodnie z definicją zawartą w obecnej lokalizacji).
     + Lub (

         Określić styl formatowania dla liczb dodatnich i ujemnych. + Jeśli jest używany, lokalny odpowiednik dla + i - zostaną wykorzystane. If (jest używany, ujemne kwoty są zamknięte w nawiasach. Specyfikacji Jeżeli nie jest podany, domyślnie jest +.
     !

         Zwalczaniu symbol waluty z produkcji ciąg.
     --

     Szerokość pola

     w

         Separator cyfrowy ciąg znaków określający minimalną szerokość pola. Dziedzinie będzie prawo-chyba że uzasadnione flagę - jest używany. Wartość domyślna to 0 (zero).

     Lewica precyzji

     # n

         Maksymalna liczba cyfr (n) oczekuje się po lewej stronie znak dziesiętny (np. separator dziesiętny). Jest on używany zwykle do przechowywania sformatowane wyjście dostosowane w tej samej kolumny, za pomocą znaków wypełnić jeżeli liczba cyfr jest mniejsza niż n. Jeżeli rzeczywista liczba cyfr jest większa niż n, a następnie tej specyfikacji jest ignorowany.

         Jeśli ugrupowanie nie został stłumiony przy użyciu ^ bandery, ugrupowania separatorów zostanie wstawiony przed wypełnić znaki (jeśli występują) są dodawane. Separatory ugrupowania nie będą stosowane do wypełnienia znaków, nawet jeśli jest wypełnienie charakter cyfrowy.

         W celu zapewnienia dostosowania, żadnych znaków znajdujących się przed lub po liczbie sformatowany w wyjściowej waluty, takie jak symbole lub oznaczenia są wyściełane w razie konieczności, ze spacji, aby ich pozytywne i negatywne formatów równej długości.

     Prawo precyzji

     . p

         Okres, po którym następuje liczba cyfr (p) po znak dziesiętny. Jeśli wartość p jest 0 (zero), na znak dziesiętny i cyfry do jego prawa zostaną pominięte. Jeżeli żadne prawo nie jest precyzyjne włączone domyślnie będzie podyktowany przez obecnych lokalnych w użyciu. Kwota jest sformatowany zaokrągla się do określonej liczby cyfr przed formatowaniem.

     Konwersja znaków

     ja

         Numer jest sformatowany zgodnie z lokalną walutę w formacie międzynarodowym (np. w USA lokalizacji: USD 1234,56).
     n

         Numer jest sformatowany zgodnie z lokalną walutę krajową formacie (np. dla de_DE lokalizacji: DM1.234, 56).
     %

         Zwraca znak%.

Numer

     Numer, który ma być sformatowany.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors