Loading:


imagefilltoborder
bool imagefilltoborder ( resource $image , int $x , int $y , int $border , int $color )

Wykonuje wypełnienie obramowania kolorem zdefiniowanym w parametrze border

Punktem poczatkowym jest x i y (lewy górny róg to 0,0) obszar ten jest wypełniony kolorem z parametru color


Parametry

 

obraz - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().


x - Współrzędna x


y - Współrzędna y


border - Kolor obramowania


color -
Kolor wypełnienia


Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Efekt poniższego kodu przykładowego:

 Napisz Artyku³

Listing


Przykład #1 Wypełnianie elipsy kolorem
<?php
// Tworzymy obrazek z białym tłem
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 100, 100, imagecolorallocate($im, 255, 255, 255));

// tworzyy elipse z czarnym obramowaniem
imageellipse($im, 50, 50, 50, 50, imagecolorallocate($im, 0, 0, 0));

// ustawiamy kolor wypełnienia i obramowania
$border = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$fill = imagecolorallocate($im, 255, 0, 0);

// Wypełniamy zaznaczenie
imagefilltoborder($im, 50, 50, $border, $fill);

// wyświetlamy obraz
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors