Loading:


imagefttext
array imagefttext ( resource $image , float $size , float $angle , int $x , int $y , int $color , string $fontfile , string $text [, array $extrainfo ] )


Wpisuje tekst na obrazku używając Free Type 2Parametry

 

obraz  - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().


size - oRozmiar czcionki w punktach


angle
- Kąt w stopniach, od 0 stopni odczytuje tekst od lewej do prawej, Wyższe wartości reprezentują zliczanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na przykład, wartość 90 stopni będzie w rezultacie odczytywać tekst od dołu do gówy.


x i y- te Współrzędne podane w x i y definiują początkowe punkty pierwszego znaku


color - Kolor tekstu


fontfile - te Ścieżka do czcionki TrueType którą masz zamiar użyć


text - te Tekst który zostanie umieszczony na obrazku


extrainfo

 

Możliwe wartości indeksów dla extrainfo
Klucz Typ Znaczenie
linespacing float Definiuje odstęp między liniami

 

 

 

Zwracane wartości


Funkcja zwraca tablice z czterema punktami pudełka

0 dolny lewy x-współrzędna
1 doly lewy y-współrzędna
2 dolny prawy x-współrzędna
3 doly prawy y-współrzędna
4 górny prawy x-współrzędna
5 górny prawy y-współrzędna
6 górny lewy x-współrzędna
7 górny lewy y-współrzędna


Napisz Artyku³

ListingPrzykład #1 imagefttext()
<?php
// tworzymy obraz
$im = imagecreatetruecolor(300, 100);
$red = imagecolorallocate($im, 0xFF, 0x00, 0x00);
$black = imagecolorallocate($im, 0x00, 0x00, 0x00);

//robimy czerwone tło
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 299, 99, $red);

// ścieżka do czionki
$font_file = './arial.ttf';

// piszemy tekst czcionką 13
imagefttext($im, 13, 0, 105, 55, $black, $font_file, 'PHP Manual');


header('Content-Type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors