Loading:


Podmienianie znaków w ciągach

W PHP można także znaleźć funkcję, która zamieni wszystkie wystąpienia podanych znaków na inne znaki. Dzięki temu można np. usunąć wszystkie polskie znaki diakratyczne albo skonwertować te znaki na inną stronę kodową. Funkcja ta nazywa się strtr i przyjmuje 3 parametry: ciąg w którym będą podmieniane znaki, ciąg zawierający znaki do podmiany i ciąg zawierający znaki, na które te podane w drugim parametrze będą podmienione. W tym przykładzie polskie znaki diakratyczne zostaną zamieniane na odpowiadające im.

Inne funkcje

 • htmlspecialchars($string) - funkcja ta zamienia znaki używane w kodzie HTML na takie, które zostaną wyświetlone prawidłowo, a nie będą interpretowane przez przeglądarkę jako znacznik HTML. Wszystkie wystąpienia znaku < zostają zamienione na znak &lt; a znaku > na &gt;. Funkcja ta jest bardzo przydatna gdy zachodzi potrzeba wyświetlenia kodu źródłowego HTML, który nie powinien być interpretowany przez przeglądarkę.
 • htmlentities($string) - jest to rozszerzona wersja funkcji htmlspecialchars(). Zamienia wszystkie znaki na odpowiadające im kody HTML, jeśli takowe istnieją. Np. wszystkie wystąpienia znaku ó zamieniane są na &oacute.
 • chop($string), trim($string), trim($string), rtrim($string) - funkcje te mają za zadanie usunięcie 'białych znaków' (spacja, tabulator, znacznik nowego wiersza) z początku lub końca ciągu. Funkcja chop(), tak jak i rtrim(), usuwa te znaki z końca ciągu, ltrim() z początku a trim() i z początku i końca.
 • nl2br($string) - bardzo przydatna funkcja służąca do zamiany znaków końca wiersza na HTML'owe znaczniki <br> (bardzo przydatne przy wyświetlaniu sformatowanego tekstu w oknie przeglądarki).
 • strip_tags($string) - usuwa wszystkie znaczniki HTML z podanego jako parametr ciągu. Możliwe jest podanie opcjonalnego drugiego parametru - ciągu, który zawiera nazwy znaczników HTML, które mają zostać pozostawione.


Napisz Artyku³

ListingDodano przez: bogi Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors