Loading:


imagepolygon
bool imagepolygon ( resource $image , array $points , int $num_points , int $color )

Tworzy wielokąt w danym obrazku $image


Parametry

 

obraz  - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().


points  - Tablica zawierająca wierzchołki wielokąta np:

points[0] = x0
points[1] = y0
points[2] = x1
points[3] = y1

 num_points
  - Ilość wierzchołkówcolor
  - Kolor


Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagepolygon() example
<?php
// tworzymy pusty obraz
$image = imagecreatetruecolor(400, 300);

// alokujemy kolor dla wielokąta
$col_poly = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);

// rysujemy wielokąt
imagepolygon($image, array(
        0,   0,
        100, 200,
        300, 200
    ),
    3,
    $col_poly);header('Content-type: image/png');

imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors