Loading:


imagesetbrush
bool imagesetbrush ( resource $image , resource $brush )

Ustawia pędzel który będzie użyty we wszystkich rysowanych liniachParametry

 

obraz  - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().


brush - obrazek pędzla
Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagesetbrush() example
<?php
// łądujemy obrazek
$php = imagecreatefrompng('./php.png');

// tworzymy obraz główny
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);

// tworzymy białe tło
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 299, 99, $white);

// ustawiamy pędzel
imagesetbrush($im, $php);

// rysujemy kilka pociągnieć pędzlem
imageline($im, 50, 50, 50, 60, IMG_COLOR_BRUSHED);

// wyświetlamy obraz
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
imagedestroy($php);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors