Loading:


mixed current
mixed current ( array &$tablica )

Każda tablica ma wewnętrzny wskaźnik bo swojego "bieżącego" elementu, który jest inicjalizowany do pierwszego elementu wstawionego do tablicy.

Funkcja current() po prostu zwraca wartość elementu tablicy, na który aktualnie wskazuje wewnętrzny wskaźnik. Nie przesuwa ona wskaźnika. Jeśli wewnętrzny wskaźnik jest poza końcem listy elementów, current() zwraca FALSE.

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić logiczne FALSE, ale także zwykłą wartość rozpoznawaną jako FALSE, na przykład 0 lub "". Więcej informacji w rozdziale dotyczącym typów logicznych. Użyj operatora === aby sprawdzić wartość zwracaną przez tę funkcję.

Informacja: Nie będziesz mógł odróznić końca tablicy od elementu FALSE typu bool'owskiego. Aby poprawnie przejść przez tablicę, która może zawierać elementy FALSE, zobacz funkcję each().Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia funkcji current() i innych podobnych

<?php
$transport = array('stopy', 'rower', 'samochód', 'samolot');
$tryb = current($transport); // $tryb = 'stopy';
$tryb = next($transport);    // $tryb = 'rower';
$tryb = current($transport); // $tryb = 'rower';
$tryb = prev($transport);    // $tryb = 'stopy';
$tryb = end($transport);     // $tryb = 'samolot';
$tryb = current($transport); // $tryb = 'samolot';
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors