Loading:


int xml_parse_into_struct
int xml_parse_into_struct ( resource $parser , string $data , array &$values [, array &$index ] )

Ta funkcja parsuje plik XML na 2 równoległe struktury array (indeks) zawierający wskazówki do lokalizacji odpowiednich wartości w tablicy wartości. Te dwa ostatnie parametry muszą być przekazywane przez referencję.

Parametry

 

parser

 

data

 

values

 

index

 

Zwracane wartości

xml_parse_into_struct () zwraca 0 dla awarii i 1 na sukces. To nie jest to samo, co i FALSE TRUE, uważaj z operatorami, takimi jak ===.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 xml_parse_into_struct() example

<?php
$simple = "<para><note>simple note</note></para>";
$p = xml_parser_create();
xml_parse_into_struct($p, $simple, $vals, $index);
xml_parser_free($p);
echo "Index array\n";
print_r($index);
echo "\nVals array\n";
print_r($vals);
?>

//Wynikiem kodu jest:

//Indeks tablicy

Array
(
    [PARA] => Array
        (
            [0] => 0
            [1] => 2
        )

    [NOTE] => Array
        (
            [0] => 1
        )

)

Vals array|>
Array
(
    [0] => Array
        (
            [tag] => PARA
            [type] => open
            [level] => 1
        )

    [1] => Array
        (
            [tag] => NOTE
            [type] => complete
            [level] => 2
            [value] => simple note
        )

    [2] => Array
        (
            [tag] => PARA
            [type] => close
            [level] => 1
        )

)


   


/Przykład # 2 moldb.xml - mała baza danych informacji molekularnych

<?xml version="1.0"?>
<moldb>

  <molecule>
      <name>Alanine</name>
      <symbol>ala</symbol>
      <code>A</code>
      <type>hydrophobic</type>
  </molecule>

  <molecule>
      <name>Lysine</name>
      <symbol>lys</symbol>
      <code>K</code>
      <type>charged</type>
  </molecule>

</moldb>
//Przykład # 3 parsemoldb.php - analizuje moldb.xml pod tablicę obiektów molekularnych

<?php

class AminoAcid {
    var $name;  // aa name
    var $symbol;    // three letter symbol
    var $code;  // one letter code
    var $type;  // hydrophobic, charged or neutral
   
    function AminoAcid ($aa)
    {
        foreach ($aa as $k=>$v)
            $this->$k = $aa[$k];
    }
}

function readDatabase($filename)
{
    // read the XML database of aminoacids
    $data = implode("", file($filename));
    $parser = xml_parser_create();
    xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0);
    xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1);
    xml_parse_into_struct($parser, $data, $values, $tags);
    xml_parser_free($parser);

    // loop through the structures
    foreach ($tags as $key=>$val) {
        if ($key == "molecule") {
            $molranges = $val;
            // each contiguous pair of array entries are the
            // lower and upper range for each molecule definition
            for ($i=0; $i < count($molranges); $i+=2) {
                $offset = $molranges[$i] + 1;
                $len = $molranges[$i + 1] - $offset;
                $tdb[] = parseMol(array_slice($values, $offset, $len));
            }
        } else {
            continue;
        }
    }
    return $tdb;
}

function parseMol($mvalues)
{
    for ($i=0; $i < count($mvalues); $i++) {
        $mol[$mvalues[$i]["tag"]] = $mvalues[$i]["value"];
    }
    return new AminoAcid($mol);
}

$db = readDatabase("moldb.xml");
echo "** Database of AminoAcid objects:\n";
print_r($db);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors