Loading:


date_sunset()

date_sunsetrise ( int $data [, int $format [, float $szerokość_geog [, float $wysokość_geog [, float $zenith [, float $gmt_offset ]]]]] )

 

Zwraca czas zachodu słońca dla określonego dnia oraz lokalizacji.

 

Parametry

$data

     Data na podany dzień.
$Format


stałe opis przykład
SUNFUNCS_RET_STRING zwraca wynik jako string 16:46
SUNFUNCS_RET_DOUBLE zwraca wynik jako float 16.78243132
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP zwraca wynik jako liczbę 1095034606


$szerokość geograficzna

    Podana w stopniach.


$długości geograficzna

     Podana w stopniach.


$Zenith

     Domyślnie: date.sunrise_zenith

$gmt_offset

     Określony w godzinach, różnica czasów strefy czasowej.Zwracane WartościZwraca czas wschodu słońca, w określonym formacie w przypadku sukcesu, lub FALSE w przypadku porażki.

 

Błędy/Wyjątki

Każde wywołanie do funkcji date/time spowoduje wygenerowanie E_NOTICE jeśli strefa czasowa jest nieprawidłowa, lub/i wiadomość E_STRICT jeśli użyto ustawień systemu lub zmiennej środowiskowej TZ.

 

Kompatybilność: PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php

/* obliczamy zachód slońca dla Lizbony, Portugalia
Szerokość geo: 38.4 Północna
Długość geo: 9 wschodnia
Zenith ~= 90
offset: +1 GMT
*/

echo date("D M d Y"). ', zachód słońca o: ' .date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, 38.4, -9, 90, 1);

?>

//zwróci:

Mon Dec 20 2004, zachód słońca o: 18:13
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors