Loading:


ftp_get_option
mixed ftp_get_option ( resource $strumień_ftp , int $opcja )


ftp_get_option
Pobiera ustawienia dotyczące strumienia FTP


Funkcja ta zwraca wartość opcji podanej jako drugi argument dla wybranego połączenia FTP.Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

opcja

W chwili obecnej obsługiwane są poniższe opcje:

Obsługiwane opcje połączenia FTP
FTP_TIMEOUT_SEC Zwraca bieżący czas przedawnienia dla operacji sieciowych.
FTP_AUTOSEEK Zwraca TRUE jeśli ta opcja jest włączona, FALSE w przeciwnym przypadku.
Zwracane wartości

W przypadku powodzenia zwracana jest wartość opcji, lub FALSE jeśli podana opcja nie jest obsługiwana. W tym drugim przypadku wyświetlany jest także komunikat ostrzeżenia.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_get_option()

<?php
// Pobranie czasu przedawnienia operacji sieciowych
$timeout = ftp_get_option($conn_id, FTP_TIMEOUT_SEC);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors