Loading:


variant_cmp
int variant_cmp ( $left , $right [, int $lcid [, int $flags ]] )

Porównuje lewą z prawą.

Ta funkcja będzie porównać tylko wartości skalarne, a nie tablice lub wariancje rekordów.

Parametry

 

left-  lewy operand.

right- prawy operand.

lcid- Ważny Locale Identifier do wykorzystania podczas porównywania ciągów znaków (string wpływa to na porównanie).

flags-
może być jedno lub więcej z następujących wartości OR'd razem, i wpływa na ciąg porównań:


Porównanie wariantów  flagi


Vartość
sens
NORM_IGNORECASE Porównaj przypadki insensitively
NORM_IGNORENONSPACE Ignoruj bez odstępów znaków
NORM_IGNORESYMBOLS Ignoruj symbole
NORM_IGNOREWIDTH Ignoruj szerokość ciągu
NORM_IGNOREKANATYPE
Ignoruj typ Kana
NORM_IGNOREKASHIDA Ignoruj znaki Arabskie kashida


Informacja
: Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.
Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.


Zwracane wartości

Zwraca jedną z następujących czynności:

Wariant porównanie wyników


wartość sens
VARCMP_LT lewa strona jest mniejsza niż prawa
VARCMP_EQ lewa jest równa prawej
VARCMP_GT Lewa jest większa niż prawa
VARCMP_NULL
 w lewo, albo w prawo lub oba są NULL


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors