Loading:


void printer_draw_chord
void printer_draw_chord ( resource $printer_handle , int $rec_x , int $rec_y , int $rec_x1 , int $rec_y1 , int $rad_x , int $rad_y , int $rad_x1 , int $rad_y1 )

Funkcja zwraca tylko jeden akord.


Parametry

printer_handle musi być ważny obsługi drukarki

rec_x- 
jest lewym górnym x koordynującym  ograniczenie prostokąta.

rec_y-
jest lewym górnym y koordynującym  ograniczenie prostokąta.

rec_x1-
jest dolnym prawym x koordynującym ograniczenie prostokąta.

rec_y1-
jest dolnym prawym y koordynującym ograniczenie prostokąta

rad_x
-x jest współrzędną miejsca radialnych zdefiniowaną na początku tego akordu.

rad_y
  - y jest współrzędną miejsca radialnych zdefiniowaną na początku tego akordu.

rad_x1-
x jest współrzędną miejsca radialnych określającą koniec tego akordu.

rad_y1
- y jest współrzędną miejsca radialnych określającą koniec tego akordu.


Zwracane wartości

żadna wartość nie jest zwracana.Napisz Artyku³

Listing


//Przyklad #1 printer_draw_chord()

<?php
$handle = printer_open();
printer_start_doc($handle, "mój dokument");
printer_start_page($handle);

$pen = printer_create_pen(PRINTER_PEN_SOLID, 2, "000000");
printer_select_pen($handle, $pen);

$brush = printer_create_brush(PRINTER_BRUSH_SOLID, "2222FF");
printer_select_brush($handle, $brush);

printer_draw_chord($handle, 1, 1, 500, 500, 1, 1, 500, 1);

printer_delete_brush($brush);
printer_delete_pen($pen);

printer_end_page($handle);
printer_end_doc($handle);
printer_close($handle);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors