Loading:


Licencja BSD k/3 - proste wytłumaczenie, limitacje oraz przywileje

Opis

 

BSD ~ Berkeley Software Distribution 

Często nazywana także: "BSD-new.", "New BSD", "revised BSD", "BSD-3", lub "3-clause BSD.".
Artykuł opisuje  licencja BSD z 3 klauzulami wydaną w 1999 roku.

 

UWAGA:

Licencja FreeBSD lub Simplified BSD posiada te same wymagania z wyjątkiem ostatniej klauzuli, która została usunięta.


Struktura


Podana licencja wymaga czterech warunków, aby ją używać:

1. Należy nie usuwać nagłówka o prawach autorskich, która ma następującą formę:

Copyright (c) <rok> <autor praw autorskich>

All rights reserved.

Przykład:

Copyright (c) 2011 Funkcje.net

All rights reserved.2. Drugim wymogiem jest zachowaniem powyższego wpisu w programie w postaci binarnej oraz źródłowym (mówi o tym klauzula nr 1 i 2).

 

3. Trzecia dyrektywa mówi o jakimkolwiek wykorzystaniu loga, banneru organizacji lub osoby prywatnej, która ma prawa BSD tej licencji. Czyli nie można używać np loga firm do promocji swojego produktu. Jedynie jest to dostępne za pomocy pisemnej zgody autora/organizacji.

4. Licencja BSD musi posiadać załącznik mówiący o braku odpowiedzialności autora za błędne działanie skryptu, lub jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez kod. Zazwyczaj załącznik jest napisany w języku angielskim (jest on większy od załącznika licencji MIT).

Przykład załącznika dla licencji BSD:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Co można z nią robić:

+ używać i kopiować w niekomercyjnych projektach
+ modyfikować
+ łączyć z innym kodem
+ dystrybutować pod swoją nazwą
+ zmieniać licencję
+ sprzedawać skrypt
+ implementować do własnego komercyjnego projektu

Czego nie można:

- usuwać praw autorskich
- modyfikować oryginalnych praw autorskich

- używać znaków firmowych/autorowych w jakimkolwiek celuNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
Polska wersja załącznika:
 • Zobacz kod dodany do tego wpisu
  • To oprogramowanie jest dostarczone przez <POSIADACZ PRAW AUTORSKICH> “takim, jakie jest”. Każda, dorozumiana lub bezpośrednio wyrażona gwarancja, nie wyłączając dorozumianej gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego zastosowania, jest wyłączona. W żadnym wypadku posiadacze praw autorskich nie mogą być odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, specjalne, uboczne i wtórne szkody (nie wyłączając obowiązku dostarczenia produktu zastępczego lub serwisu, odpowiedzialności z tytułu utraty walorów użytkowych, utraty danych lub korzyści a także przerw w pracy przedsiębiorstwa) spowodowane w jakikolwiek sposób i na podstawie istniejącej w torii odpowiedzialności kontraktowej, całkowitej lub deliktowej (wynikłej zarówno z niedbalstwa jak innych postaci winy), powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku używania lub mające związek z używaniem oprogramowania, nawet jeśli o możliwości powstania takich szkód ostrzeżono.
autor: divix | 12227 | 2011-01-20 18:17:25


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors