Loading:


ereg
int ereg ( string $pattern , string $string [, array &$regs ] )


Wyszukuje ciąg pasujący do wyrażenia regularnego podanego we wzorcu ($pattern) w wrażliwy sposób

 

Parametry

 

pattern

wzorzec, jest wrażliwy na wielkość liter

string

ciąg wejściowy.

regs


Zwracane wartości

Zwraca długość pasujcego cigu pasujcego do wyorca , lub FALSE jeśli nie znaleziono pasujcego cigu lub gdz wystąpił błąd.

Jeśli opcjonalny parametr regs nie został przekazany lub długości dopasowanego ciągu wynosi 0, funkcja ta zwraca. 1.

 Napisz Artykuł

Listing


//Example #1 ereg() example

//Następujący fragment kodu ma datę w formacie ISO (RRRR-MM-DD) i drukuje je w formacie DD.MM.YYYY:
<?php
if (ereg ("([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})", $date, $regs)) {
    echo "$regs[3].$regs[2].$regs[1]";
} else {
    echo "Nieprawidłowy format daty: $date";
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Treść komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors