Loading:


Fajerwerki w trzech wymiarach - Fireworks 3D [ ActionScript 3 ]

Skrypt tworzy animowane fajerwerki w trzech wymiarach, które po doleceniu do ziemi odbijają się od niej.

 

Wersja On-line:

 

 

 Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA KLASY Fajerwerki3D.as

package {
        import flash.display.Sprite;
        import flash.display.StageAlign;
        import flash.display.StageScaleMode;
        import flash.events.Event;
        import flash.events.KeyboardEvent;
        import flash.ui.Keyboard;
       
        [SWF(backgroundColor=0x000000)]
        public class Fajerwerki3D extends Sprite
        {
                private var pilki:Array;
                private var iloscPilek:uint = 100;
                private var fl:Number = 250;
                private var vpX:Number = stage.stageWidth / 2;
                private var vpY:Number = stage.stageHeight / 2;
                private var grawitacja:Number = 0.2;
                private var podloga:Number = 200;
                private var odbicie:Number = -0.6;
               
                public function Fajerwerki3D()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
                        stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
                       
                        pilki = new Array();
                        for(var i:uint = 0; i < iloscPilek; i++)
                        {
                                var pilka:Pilka3D = new Pilka3D(3, Math.random() * 0xffffff);
                                pilki.push(pilka);
                                pilka.ypos = -100;
                                pilka.vx = Math.random() * 6 - 3;
                                pilka.vy = Math.random() * 6 - 6;
                                pilka.vz = Math.random() * 6 - 3;
                                addChild(pilka);
                        }
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                }
               
                private function onEnterFrame(event:Event):void
                {
                        for(var i:uint = 0; i < iloscPilek; i++)
                        {
                                var pilka:Pilka3D = pilki[i];
                                move(pilka);
                        }
                        sortZ();
                }
               
                private function move(pilka:Pilka3D):void
                {
                        var radius:Number =  pilka.radius;
                       
                        pilka.vy += grawitacja;
                        pilka.xpos += pilka.vx;
                        pilka.ypos += pilka.vy;
                        pilka.zpos += pilka.vz;
                       
                        if(pilka.ypos > podloga)
                        {
                                pilka.ypos = podloga;
                                pilka.vy *= odbicie;
                        }
                       
                        if(pilka.zpos > -fl)
                        {
                                var scale:Number = fl / (fl + pilka.zpos);
                                pilka.scaleX = pilka.scaleY = scale;
                                pilka.x = vpX + pilka.xpos * scale;
                                pilka.y = vpY + pilka.ypos * scale;
                                pilka.visible = true;
                        }
                        else
                        {
                                pilka.visible = false;
                        }
                }
               
                private function sortZ():void
                {
                        pilki.sortOn("zpos", Array.DESCENDING | Array.NUMERIC);
                        for(var i:uint = 0; i < iloscPilek; i++)
                        {
                                var pilka:Pilka3D = pilki[i];
                                setChildIndex(pilka, i);
                        }
                }
        }
}


//KOD DLA KLASY Pilka.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka extends Sprite {
                public var radius:Number;
                private var color:uint;
                public var vx:Number = 0;
                public var vy:Number = 0;
                public var mass:Number = 1;
               
                public function Pilka(radius:Number=40, color:uint=0xff0000) {
                        this.radius = radius;
                        this.color = color;
                        init();
                }
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(color);
                        graphics.drawCircle(0, 0, radius);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors