Loading:


Dodawanie i kasowanie użytkowników

Napisałem sobie prostą klasę w OOP, którą się z chęcią podzielę, klasa ma za zadanie dodawanie i kasowanie użytkowników z bazy danych.
Są dwie klasy, klasa database odpowiedzialna za obsłużenie bazy danych oraz klasa user, odpowiedzialna za kasowanie i dodawanie nowego użytkownika do bazy:

 

Listing

<?php
class database
{
            public function __construct()
            {
                $this->baza=new mysqli('localhost','root','','spam');
               
            }
            //Pobranie wyników z bazy
            public function getRows()
            {
                $result=$this->baza->query("select * from gd_pliki limit 10");
                while($row=$result->fetch_object())
                {
                    $wynik[]=$row;
                }
                return $wynik;
            }
           
            //Wykonanie zapytania do bazy
            public function query($query)
            {
                $result=$this->baza->query($this->query=$query);
               
               
            }
}


class user
{
            private $db;
            public function __construct(database $db)
            {
                $this->db=$db;
            }
            //Dodanie nowego użytkownika
            public function addUser($login,$haslo)
            {
                $result=$this->db->query("insert into `user` values('$login','$haslo')");
                if(!$result===false)
                {
                    echo "Wystąpił błąd podczas rejestracji nowego użytkownika!";
                }
                else
                {
                    echo "Zostałeś zarejestrowany poprawnie.";
                }
       
            }
           
            //Usuwanie użytkownika z bazy
            public function deleteUser($login)
            {
                $result=$this->db->query("delete from user where login='$login'");
                if(!$result===false)
                {
                    echo "Wystąpił błąd podczas usuwania użytkownika!";
                }
                else
                {
                    echo "Użytkownik został poprawnie usunięty z bazy.";
                }
            }
}

$db=new database();
$user=new user($db);
?>


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: bidziu8900 Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors