Loading:


Pętle w PHP Pętla for, Pętla foreach, Pętla while, Pętla do while

Kurs opisuje cztery pętle języka PHP, jak działają, i kiedy ich używać.

1. Pętla for używana do tablic jedo wymiarowych:

<?php
//Tworzymy przykładową tablice
$tablica = array("Jan","Maria","Józef");
//pobieramy ilość elementów  w tablicy
$ile = count($tablica);
//Wyświetlamy dane z tablicy w kolumnie jeden pod drugim
for ($i=0; $i <$ile; $i++)
   {
    echo $tablica[$i].'<br />';
   }
?>

2. Pętla foreach używana głównie do tablic dwu wymiarowych:

<?php
//tworzymy przykładową tablicę dwuwymiarową
$ludzie = array(array("Jan","Kowalski"),
                array("Maria","Wiśniewska"),
                array("Józef","Nowak"));
//Tworzymy pętle odczytującą
foreach($ludzie as $imie => $nazwisko){
echo 'Imię: '.$imie;
echo ' Nazwisko: '.$nazwisko.'<br />;
}
?>


3. Pętla while:

Pętla WHILE jest najprostszym typem pętli wykorzystywanym bardzo często. Wykorzystuje się ją zazwyczaj do obsługi zapytania bazy MySQL. Oto konstrukcja tej pętli:


while (warunek) {
instrukcje;
}
Jak widać, wszystkie instrukcje znajdujące się pomiędzy nawiasami klamrowymi są wykonywane dopóki warunek jest prawdziwy. Jako warunek możemy podać dowolną zmienną dowolnego typu.4. Pętla do while:

Tak jak i w innych językach programowania pętla DO...WHILE najpierw wykonuje instrukcje, a dopiero potem sprawdza warunek. Tak więc, jezeli warunek nie jest spełniony, to instrukcje wykonają się tylko raz.

do {
instrukcje
} while (warunek);

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors