Loading:


Stage displayState [AS 2]

Klasa: Stage

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Ustawia Flash Player na odtwarzanie filmu w pełno-ekranowym trybie, lub bierze Flash Player poza pełno-ekranowy tryb.

 

Możesz, równiez użyć tych właściwości, aby sprawdzić, aktualny stan Flash Player.

 • fullScreen--Ustawia Flash Player na pełny ekran użytkownika komputera.
 • normal--Ustawia odtwarzać, spowrotem do standardowego tryb wyświetlania sceny.

 

Zachowanie skalowania filmu w trybie pełno-ekreanowym jest okgreślone przez ustawienie scaleMode (ustwa używając właściwości Stage.scaleMode lub pliku SWF param lub embed tagu ustawień w pliku HTML). Jeśli właściwość scaleMode jest ustawiona na noScale, wtedy podczas występuje zmiana na pełny ekran, właściwości sceny width oraz height są aktualizowane oraz zdarzenie Stage.onResize jest wywoływane.

 

Podane ograniczenia są nadane na pliki SWF w plikach HTML :

 

 • Aby uaktywniść tryb pełno-ekranowy, należy dodać parametr allowFullScreen w tagu object oraz embed na stronie HTML, która zawiera referencję do pliku SWF, z allowFullScreen ustawionym na "true", tak jak pokazano to na poniższym przykładzie:

  <param name="allowFullScreen" value="true" />
          ...
  <embed src="przyklad.swf" allowFullScreen="true" ... >

 • Strona HTML może również używać skryptu do generowania tagów SWF-osadzających. Powinieneś zmienić ten skrypt po przez dodanie:


  AC_FL_RunContent( ... "allowFullScreen", "true", ... )

 • Tryb pełnego-ekranu jest wywoływany w odpowiedzi na kliknięcie myszy lub klawisza przez użytkownika; klip filmowy nie zmienić Stage.displayState bez iterakcji użytkownika. Podczas trybu pełno-ekranowego, wszystkie klawisze klawiatury są zablokowywane (z wyjątkiem, skrótów klawiaturowych, które moga zabrac użytkownika z tego trybu). Aby wyjść z trybu pełno-ekranowego, użytkownik dostaje informacje o naciśnięciu klawiszu Esc..
 • Ustawienie fullScreen nie jest wspomagane dla "windowless" bez ramkowych filmów (filmów z przezroczystościami). Jeśli posiadasz wmode ustawione na opaque lub transparent w pliku HTML, wtedy użytkownik, nie będzie w stanie zmienić Flash Player na tryb pełno-ekranowy.


Napisz Artyku³

Listing

var mojButton:mx.controls.Button;
mojButton.label = "Toggle Fullscreen";
mojButton.setSize(150,22);
var buttonSluchacz:Object = new Object();
buttonSluchacz.click = function(evt:Object) {
    Stage.displayState = Stage.displayState == "normal" ? "fullScreen" : "normal";
};
mojButton.addEventSluchacz("click", buttonSluchacz);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors