Loading:


imagefilledpolygon
bool imagefilledpolygon ( resource $image , array $points , int $num_points , int $color )


Tworzy wypełniony kolorem wielokąt w danym obrazku


Parametry

 

obraz - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

 

points - Tablica zawierająca współrzędne wierzchołków xi y


num_points - Ilość wierzchołków musi być większa niż 3


color - Color


Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagefilledpolygon() example
<?php
// ustawiamy tablice z współrzędnymi wierzchołków
$values = array(
            40,  50,  // Point 1 (x, y)
            20,  240, // Point 2 (x, y)
            60,  60,  // Point 3 (x, y)
            240, 20,  // Point 4 (x, y)
            50,  40,  // Point 5 (x, y)
            10,  10   // Point 6 (x, y)
            );

// tworzymy obraz
$image = imagecreatetruecolor(250, 250);

// alokujemy kolory
$bg   = imagecolorallocate($image, 200, 200, 200);
$blue = imagecolorallocate($image, 0, 0, 255);

// fypełniamy tło kolorem
imagefilledrectangle($image, 0, 0, 249, 249, $bg);

// rysujemy wielokąt
imagefilledpolygon($image, $values, 6, $blue);

// wyświetlamy obraz
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors