Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <u> - zmienia format tekstu na podkreślony.

Znacznik <u> zmienia format tekstu na podkreślony.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <ul> - służy do stworzenia listy wypunktowanej.

Znacznik <ul> służy do stworzenia listy wypunktowanej.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <var> + służy do oznaczenia zmiennej (np. w kodzie programu).

Znacznik <var> służy do oznaczenia zmiennej (np. w kodzie programu). Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki pochylonej.
Kategoria: Kursy > HTML


Usuwanie kodu html poprzez javascript

Klasa ExternalInterface jest zewnętrznym API, aplikacja interfejsu programistycznego, która umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy ActionScript oraz obiektem Flash Player, na przykład strona HTML z JavaSript, lub aplikacja pulpitowa z osadzonym Flash Player'em.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Automatyczne przekierowanie na wybraną stronę, adres - HTML

Skrypt usuwa z tekstu znaczniki HTML
Kategoria: Skrypty > HTML


Klasa ExternalInterface [AS 2]

Klasa LocalConnection umożliwia komunikację między różnymi instancjami Flash Player, np. plik SWF w kontenerze HTML lub w osadzonym albo autonomicznym odtwarzaczu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa LocalConnection [AS 2]

Skrypt tworzy animację wpisanego przez nas tekstu w zmiennej "tekst", obsługuje on też kodowanie html oraz możliwa jest modyfikacja prędkości całej animacji po przez zmianę zmiennej "prędkość".
Kategoria: Flash > ActionScript


Archaiczna animacja dynamicznego tekstu - ActionScript 2.0

Aby automatycznie przekierować użytkownika na dany adres strony wystarczy ten prosty kod HTML korzystający z tagu meta
Kategoria: Flash > Skrypty


Security allowDomain [AS 2]

Skrypt generuje menu, które po najechaniu na element zmienia sie jego stan wizualny.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zmiana obrazka po najechaniu myszką - CSS menu

Pozwala plikom SWF oraz HTML w identyfikowaniu dostępu domen obiektów oraz zmiennych w pliku SWF, który zawiera wywołanie allowDomain().
Kategoria: Skrypty > CSS


Poprzednia | 14/19 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors