Loading:


Security allowDomain [AS 2]

Klasa: Security

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

allowDomain(domena1:String) : Void

 

Pozwala plikom SWF oraz HTML w identyfikowaniu dostępu domen obiektów oraz zmiennych w pliku SWF, który zawiera wywołanie allowDomain().

 

Jeśli dwa pliki SWF są hostowane na tej domenie, na przykład, http://funkcj.net/movieA.swf oraz http://funkcje.net/movieB.swf -- wtedy movieA.swf może sprawdzać oraz modyfikować zmienne, obiekty, właściwości, metody itp w pliku movieB.swf, oraz movieB.swf może robić to samo dla movieA.swf. To się nazywa cross-movie scripting lub cross-scripting.

 

Jeśli dwa pliki SWF są hostowane na dwóch innych serwerach, na przykład http://funkcje.net/movieA.swf oraz http://wp.pl/movieB.swf -- wtedy domyślnie, Flash Player nie pozwala movieA.swf na dostęp do movieB.swf, lub movieB.swf do movieA.swf. Plik SWF nadaje innemu pliku SWF z innego serwera pozwolenie na dostęp przez wywołanie System.security.allowDomain(). To nazywa się cross-domain scripting. Przez wywołanie System.security.allowDomain("funkcje.net"), movieB.swf nadaje movieA.swf pozwolenie na dostęp do movieB.swf.

 


 

Pozwolenia cross-domain są ustanowione jako asymetryczne. Czyli jeśli w poprzednim przykładzie, movieA.swf miało dostęp do movieB.swf, ale movieB.swf nie posiada go już.Możesz ustawić symetryczne pozwolenie po przez wywołania w obydwu plikach SWF metody System.security.allowDomain().

 

Dodatkowo, aby zabezpieczać pliki SWF od cross-domain dostępu, Flash Player zabezpiecza SWF pliki osadzone przez pliki HTML.

 

Różnie wynikające z wersji Flash Player'a cross-domain reguły bezpieczeństwa są różne oraz ich trendy sie zmieniały podczas innych wersji odtwarzacza.

Wersja

allowDomain() potrzeba?

allowInsecureDomain() potrzeba?

Który SWF musi wywołać allowDomain() lub allowInsecureDomain()?

Co może być określone przez allowDomain() lub allowInsecureDomain()?

5 lub wcześniejszy

Nie

Nie

N/A

N/A

6

Tak, jeśli super domeny nie sa takie same

Nie

Plik SWF, który ma być dostępny, lub każdy plik SWF w tej samej superdomenie jak plik SWF dostępowy

 • Domena bazująca na tekście (funkcje.net)
 • IP adres (192.168.1.1)

7

Tak, jeśli domeny nie sa takie same

Tak, jesli wykonywany jest dostęp HTTP-to-HTTPS (nawet jeśli domeny są te same)

Plik SWF, który ma być dostępny, lub każdy plik SWF w tej samej superdomenie jak plik SWF dostępowy

 • Domena bazująca na tekście (funkcje.net)
 • IP adres (192.168.1.1)

8 lub wyższy

Tak, jeśli domeny nie sa takie same

Tak, jesli wykonywany jest dostęp HTTP-to-HTTPS (nawet jeśli domeny są te same)

SWF, który ma być dostępny

 • Domena bazująca na tekście (funkcje.net)
 • IP adres (192.168.1.1)
 • Wildcard (*) ~ Dzika karta


Napisz Artyku³

Listing

System.security.allowDomain("www.funckje.net");
loadMovie("http://www.funkcje.net/MovieB.swf", moj_mc);
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors