Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField _y [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych y pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _xmouse [AS 2]

Zwraca współrzędną x pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _ymouse [AS 2]

Zwraca współrzędną y pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _xscale [AS 2]

Określa poziome skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _yscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wykrywanie kolizji - wersja zaawansowana - ActionScript 3

Skrypt wykrywa kolizje pomiędzy obiektami, bazując na ich wewnętrznym środkowym punkcie.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa TextFormat [AS 2]

Klasa TextFormat reprezentuje informacje formatowanych znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat align [AS 2]

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat blockIndent [AS 2]

Liczba, określająca blokowe wcięcie dla paragrafu, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat bold [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być pogrubiony.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 104/119 |Nastpna
104:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors