Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLNode nodeType [AS 2]

Wartość nodeType , zwraca 1 dla elementu XML lub 3 dla tekstowego węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode nodeValue [AS 2]

Zwraca wartość węzła z obiektu XML.a
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode parentNode [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencujej do węzła rodzica określonego obiektu XML, lub zwraca null jeśli węzeł nie posiada rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode prefix [AS 2]

Określa odcinek prefixu nazwy węzła XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode previousSibling [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje do poprzedniego rodzeństwa w liście węzłów potomków rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode removeNode [AS 2]

Usuwa określony obiekt XML od jego rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode toString [AS 2]

Ocenia określony obiekt XML, buduje tekstualną reprezentację struktury XML, włącznie z węzłami, potomkami, atrybutami oraz zwraca wynik jaki ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XMLSocket [AS 2]

Klasa XMLSocket implementuje klienta gniazd, które pozwalają komputerowi działanie Flash Player komunikacji z innym serwerem komputera zidentyfikowanego po adresie IP lub nazwie domeny.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket close [AS 2]

Zamyka połączenie , określone przez obiekt XMLSocket.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket connect [AS 2]

Określa połączenie do określonego hosta Internetu, używając określonego TCP portu (musi byc wyższy niż 1024), oraz zwraca true lub false, w zależności, czy połączenie zostało poprawnie określone.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 114/119 |Nastpna
114:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors