Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Deklarowanie własnych funkcji - function [AS 2]

Jeśli piszesz skrypt i zauważysz, że twój kod ma powtarzające się linie w skrypcie wtedy jest to znak na stworzenie funkcji.
Kategoria: Flash > Kursy


Kontrolowanie właściwości oraz funkcji obiektów z zewnątrz - with [AS 2]

Dzięki właściwość with jesteśmy w stanie kontrolować wewnętrzne funkcje lub parametry podanego w nawiasach obiektu.
Kategoria: Flash > Kursy


Usuwanie właściwości lub metody z obiektu - kontroler delete [AS 2]

Właściwość lub metoda nadana dla określonego obiektu może być usunięta przez kontroler delete. Aby ją wykorzystać należy najpierw wpisać delete a potem nazwę metody, linię należy również zamknąć średnikiem bez spacji.
Kategoria: Flash > Kursy


Definiowanie oraz dostęp do nowych metod dla obiektu w locie - kontroler dynamic [AS 2]

Kontroler definiuję określona klasę, czy jej obiekty będą mogły przybierać nowe metody podczas uruchomienia skryptu (dynamiczna klasa), czy też nie.
Kategoria: Flash > Kursy


Właściwość własnych funkcji: zwracanie danych - get [AS 2]

We flashu może zdeklarować, że funkcja będzie zwracać wynik po jej wywołaniu dzięki wstawieniu funkcji return, aby to zrobić należy napisać słowo get między function a nazwą funkcji, odzielonymi spacjami.
Kategoria: Flash > Kursy


Definiowanie interfejsu - szablon dla innych klas - interface , implements [AS 2]

Interface jest to szkielet, bądź struktura dla innych klas które używają tej klasy jako interfejs.
Kategoria: Flash > Kursy


Deklarowanie dostępu do zmiennych - private oraz public [AS 2]

Pisząc skrypty w ActionScript bazując na obiektach oraz klasach, możemy deklarować dostęp każdej zmiennej. Aby to zrobić należy umieścić słowo 'private' lub 'public' tuż przed nazwą zmiennej.
Kategoria: Flash > Kursy


Zwracanie wyników z własnych funkcji - kontroler return [AS 2]

Kontroler zwraca jeden wynik na raz, podany tuż po deklaracji 'return'.
Kategoria: Flash > Kursy


Dodawanie własnego linku do menu obiektu Flash - prawy przycisk myszy

Skrypt dodaje wpis do menu (po naciśnięciu prawy przyciskiem myszy na obiekcie Flasha) o nazwie "Idź do strony Funkcje.net", z linkiem po nacisnięciu "http://funkcje.net".
Kategoria: Flash > Skrypty


Tworzenie dynamicznych zmiennych w locie - set [AS 2]

Funkcja set ustawia dynamicznie generowane zmienne w pliku flasha.
Kategoria: Flash > Kursy


Poprzednia | 14/119 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors