Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

AsBroadcaster.removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt nasłuchiwający z listy obiektów, które odbierają powiadomienia wydarzeń.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa BevelFilter [AS 2]

Klasa BevelFilter pozwala na dodawanie efektu płaskorzeźby do obiektów Flash.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.angle [AS 2]

Definiuje kąt padania efektu płaskorzeźby. Dozwolone wartości z przedziału 0 - 360 stopni, wartością domyślna jest 45.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.blurX [AS 2]

Ustawia ilość poziomowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.blurY [AS 2]

Ustawia ilość pionowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.clone [AS 2]

Zwraca kopie danego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.distance [AS 2]

Określa dystans efektu płaskorzeźby od obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.highlightAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla świateł w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.shadowAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla cieni w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.highlightColor [AS 2]

Określa kolor przypadający dla świateł w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 18/119 |Nastpna
18:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors