Loading:


Klasa BevelFilter [AS 2]

Konstruktor:

 

BevelFilter([odleglość:Number], [kąt:Number], [kolorSwiatla:Number], [przezroczystoscSwiatla:Number], [kolorCienia:Number], [przezroczystoscCienia:Number], [rozwycieX:Number], [rozmycieY:Number], [natężenieKolorów:Number], [jakość:Number], [typ:String], [wgłębienie:Boolean])

 

 

Klasa BevelFilter pozwala na dodawanie efektu płaskorzeźby do obiektów Flash. Efekt płaskorzeźby daje obiektą, takim jak przyciski, trójwymiarowy wygląd. Możesz sam modyfikować dowolnie parametry tego filtru takie jak: kolory świateł oraz cieni, wartość rozmycia płaskorzeźby oraz kąt padania na rzeźbe, ułożenie oraz wgłębienie.

 

 

Definicja płaskorzeźby:

Jest to efekt dodający dwa cienie wewnętrzne dla pewnego obiektu, (domyślnie) pierwszy cień jaśniejszy od podstawy (np kolor tekstu) oraz drugiego ciemniejszego. Te dwa cienie są zawsze naprzeciwlegle ułożone od siebie.

 

 

Użycie filtrów zależy od obiektu:

 • Można dodać filtry do: klipów filmowych, pól tekstowych oraz przycisków. Aby modyfikować (dodawać również) tego efektu użyj parametru filters właściwości. Ustawienie właściwości filters na obiekcie, nie modyfikuje dane obiekt, oraz możesz cofnąć te ustawienia po przez wyczyszczenie ich dzięki właściwości filters.
 • Aby zastosować filtry do elmentów bitmapowych, użyj BitmapData.applyFilter () metody Wezwanie applyFilter na obiektach BitmapData powoduje pobranie źródła BitmapData obiektu oraz filtru, po czym generuje spłaszczony obraz.

 

Możesz również dodwać ten filtr do efektów animacji dla obrazków oraz filmów video podczas odtwarzania filmu Flash.

 

Jeśli dodawasz filtr do klipu muzycznego lub przycisku, wtedy właściwość o nazwie cacheAsBitmap tego obiektu jest ustawiana na true. Jeśli natomiast wyczyścisz wszystkie filtry, wtedy oryginalna wartość właściwości cacheAsBitmap jest zwracana (false).

 

Ten filtr wspomaga skalowanie sceny. Jednakże nie wspomaga on ogólnego skalowania, obracania oraz wypaczania. Jeśli obiekt jest skalowany (jeśli _xscale i _yscale nie są ustawione na 100%), filtr nie jest skalowany. Skalowane działa tylko podczas powiększania obiektu na scenie.

 

Filtr nie może być używany jeśli wielkość obrazka prekracza 2880 pikseli w wysokości oraz szerokości. Jeśli na przykład powiększy obraz w animacji na więcej niż 288px to filtr się wyłączy automatycznie.

 

Kompatybilność: ActionScript 2.0; Flash8+

 

Właściwości dla klasy BevelFilter

Nazwa

Opis

angle:Number

Kąt padania płaskorzeźby.

blurX:Number

Ilość poziomowego rozmycia efektu w pikselach.

blurY:Number

Ilość pionowego rozmycia efektu w pikselach.

distance:Number

Dystans płaskorzeźby od obiektu.

highlightAlpha:Number

Przezroczystość dla światła płaskorzeżby.

highlightColor:Number

Kolor światła płaskorzzeźby.

knockout:Boolean

Ustawienie wgłębienia, jeśli je zaznaczymy to nasz obiekt stanie się nie widoczy, jedynie efekt filtru zostanie na scenie.

quality:Number

Jakość efektu.

shadowAlpha:Number

Przezroczystość dla cienia płaskorzeżby.

shadowColor:Number

Kolor cienia płaskorzzeźby.

strength:Number

Nasycenie metryki oraz rozpraszania.

type:String

Typ płaskorzeźby.

 

Metody dla klasy BevelFilter

Nazwa

Opis

clone() : BevelFilter

Zwraca kopie danego filtru obiektu.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors