Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ContextMenu builtInItems [AS 2]

Obiekt, który posiada wartości typu Boolean, właściwości: zoom, quality, play, loop, rewind, forward_back, oraz print.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu copy [AS 2]

Tworzy kopię określonego obiektu ContextMenu.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu customItems [AS 2]

Tablica z obiektami ContextMenuItem.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu hideBuiltInItems [AS 2]

Ukrywa wszystkie wbudowane wpisy menu (z wyjątkiem ciągów znaków) w określonym obiekcie ContextMenu.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu onSelect [AS 2]

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła kontekstowe menu Flash Player'a, ale tuż przed tym gdy menu zostaje wyświetlone.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem caption [AS 2]

Ciąg znaków określający nagłówek (tekst) wyświetlający się w kontekstowym menu.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem copy [AS 2]

Tworzy oraz zwraca dosłowną kopię określonego obiektu ContextMenuItem.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem enabled [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy menu kontekstowe jest aktywne czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem onSelect [AS 2]

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła odpowiednią opcję z kontekstowego menu Flash Player'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem separatorBefore [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy pasek separatora powinien się pojawić nad określonym wpisem menu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 38/119 |Nastpna
38:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors