Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DisplacementMapFilter componentX [AS 2]

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu x .
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter componentY [AS 2]

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu y .
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter mapBitmap [AS 2]

Obiekt BitmapData zawierający dane mapy wyporności.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter mapPoint [AS 2]

Wartośćkt flash.geom.Point która zawiera różnicę lewo-górnego rogu, klipu filmowego, a lewego-górnego rogu mapującego obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter mode [AS 2]

Tryb dla filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter scaleX [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność x z mapującej kalkulacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa DropShadowFilter [AS 2]

Klasa DropShadowFilter pozwala ci na dodanie efektu cienia dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter angle [AS 2]

Kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni (punkt pływający).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 45/119 |Nastpna
45:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors